Firmy potřebují zaměstnance s udržitelným mind-setem

Řada firem se zavázala svou činností a dopady budovat udržitelnější budoucnost skrze rozvoj vlastního odpovědného podnikání. Často se hlásí k cílům udržitelného rozvoje (SDG's), které vydalo v září 2015 OSN a začlenili je do své firemní strategie a podnikatelské činnosti. Obvyklá praxe je, že firmy zvolí z 18 cílů SDG's ty, které jsou relevantní pro jejich podnikání a jsou v souladu s jejich vizí, misí a strategií.

Ve firmách vznikají nové pracovní role spojené s agendou udržitelnosti, které řeší firemní odpovědnost a jejich snahou je přiblížit toto téma zaměstnancům, ale i vně vlastní organizace směrem k zákazníkům a dodavatelům. Před zodpovědnými pracovníky v rolích ředitelů udržitelnosti, CSV managerů, CSR managerů, HR managerů, a nejen jich stojí řada výzev. Mezi ně patří změna firemní kultury, propsání principů udržitelnosti do firemních hodnot a rozšíření mind setu zaměstnanců o udržitelné principy.

Organizace, které podporují dlouhodobý profesní i osobní rozvoj zaměstnanců by neměly zapomínat ani prohlubování jejich “green skills”, hodnot, znalostí a dovedností, které jsou potřebné pro život v udržitelné společnosti.

Z praxe vyplývá, že frontální přednášky, webináře a články ve firemních médiích nestačí. Je potřeba doplnit o programy a aktivity, které rozšiřují osobní zkušenost s udržitelností formou zážitku, který prožijí zaměstnanci firmy společně. Třeba v rámci firemních family day, teambuildingu nebo jednoduchých workshopů, které jsou připravení v souladu s cíli SDG's a mají pozitivní sociální dopad na komunitu firmy.  
A jak na to?

V agentuře M-Ocean připravili soutěžní family day s názvem „Pomůžeme planetě i lidem“. SDG's Hero Day je zábavné odpoledne, které pomocí prožitku přiblíží zásadní témata odpovědného rozvoje světa v souladu se SDG´s. Skrze soutěžní úkoly, zábavná stanoviště přiblíží dětem i jejich doprovodu, na čem je potřeba pracovat a čeho naplněním udržitelných cílů dosáhneme. Koncept hry je provázaný s praktickými tipy pro každý den. „Právě díky praktickým tipům se mohou účastníci vydat na cestu každodenního hrdinství a cítit se skvěle. Pomůžeme tak ochránit náš svět a vrátit ho do původní rovnováhy. Krok každého z nás se počítá.“ objasňuje princip udržitelné akce Martina Kafková, zakladatelka agentury M-Ocean.

Také koncept SDG's teambuiling, který zaměstnance přivede do prostředí organizací, komunit a spolků, start-upů, jejichž činnost je úzce spjatá se shodnými cíli SDG' s (jak firmy, tak organizace) kde společně tvoří, hledají cesty ve spolupráci, sdílí kontext vlastních záměrů, ale také jsou aktivní ve sportovních aktivitách nebo společensky prospěšných pracích.  

Oba tyto formáty jsou v souladu s principy konceptu udržitelných eventů a jejích cílem je mít maximální pozitivní impact na společnosti a planetu.  

Například uspořádání workshopů může být trefa do zeleného, co se týká vzdělávání udržitelnosti ve firmách. Workshopy představují ideální propojení vzdělávání a zábavy, a to díky informacím a současně zážitkům, které si účastníci odnesou.  Při plánování takového workshopu vždy zvažte, zda musíte pomůcky nakupovat, či během workshopu nich zužitkujete odpad.  Motto takového akce zní: nekupujte, upcyklujte.

„Inspiraci pro jednoduché workshopy můžete hledat v rámci našich edukativních eko workshopech s názvem Odpovědná dílna. Všechny činnosti probíhají podle předem připraveného programu a baví ženy i muže. Výrobky si mohou účastníci buď odnést domů, nebo je věnovat na charitu. Předmět vyrobený na workshopu má navíc funkci “dva v jednom”. Kromě tvůrčí činnosti, která přináší radost, se hodí také jako užitečný nebo designový dárek z akce,“ vysvětluje Martina Kafková, zakladatelka projektu Odpovědná dílna.

„Organizujeme udržitelnější eventy v souladu se SDG´s a hledáme s našimi klienty cestu, jak být zodpovědnější vůči planetě i společnosti,“ dodává Martina Kafková.

Štítky