Dohoda o pracovní činnosti (DPČ) – kalkulačka čisté mzdy

Dohoda o pracovní činnosti může být sjednána pro práci, jejíž rozsah v průměru nepřekročí 20 hodin týdně, tedy polovinu stanovené týdenní pracovní doby. Maximální platnost DPČ je 52 týdnů.

Zdravotní a sociální pojištění odvádí u DPČ zaměstnanec i zaměstnavatel až z měsíční mzdy 2500 Kč a více. Pokud mzda dosáhne 2499 Kč nebo méně, pojištění se neplatí. V tomto ohledu je výhodnější dohoda o provedení práce (DPP), kde se sociální a zdravotní pojištění platí až od měsíčního příjmu 10 001 Kč.

DPČ – výpočet čisté mzdy 2024

Výpočet

Čistá mzda:
Zaměstnanec Zaměstnavatel
Zdravotní pojištění:
Sociální pojištění:
Superhrubá mzda:
Srážková daň:
Slevy na dani:
Daňové zvýhodnění:
Záloha na daň z příjmu:
Daňový bonus:
Mzdové náklady zaměstnavatele:
Podíl čisté mzdy na hrubé mzdě:
Podíl čisté mzdy na mzdových nákladech zaměstnavatele:
Zdanění pouze na straně zaměstnance:
Celkové zdanění práce: