Grilovací sezóna je v plném proudu, můžete ji zažít i na vašem balkóně?

Zkusit vytáhnout gril na svůj balkón může lákat nejednoho majitele nebo nájemníka obytného domu. Nahrává tomu i stále rostoucí nabídka různých grilů na trhu, kdy některé z nich jsou přímo nabízené pod hlavičkou „gril na balkón“. Jak se legislativa v ČR staví ke grilování na balkónech a co na to takzvaná sousedská pravidla či řád domu?

První otázkou, která může napadnout milovníky grilování, kteří bydlí v bytě, je: existují na to nějaké zákony? Odpověď zní: NE. Česká legislativa grilování přímo neřeší. Mohou ho nicméně řešit nájemní smlouvy, stanovy družstva či Společenství vlastníků jednotek (SVJ), případně mohou projevy grilování spadat pod sousedská práva v Občanském zákoníku nebo porušovat bezpečnostní předpisy.

Pravidla domu

Byť se žádná platná česká legislativa grilováním na prostorech, které jsou součástí bytové jednotky, nezabývá, v případě sporu, se může naopak opřít o více pramenů. „Pokud chcete zkusit grilovat na svém balkóně, měli byste začít prostudováním si nájemní smlouvy a předpisů v domě, kde bydlíte,“ doporučuje Robert Johnson ze společnosti UlovDomov.cz, která provozuje službu Ideální nájemce. „To samé platí, pokud chcete grilovat na lodžii, terase nebo předzahrádce. Jde rovněž o místa, kde platí bezpečnostní pravidla, řád domu a takzvané sousedské zákony,“ dodává Robert Johnson.

Pokud není grilování zakázáno přímo v nájemní smlouvě a nezakazují ho ani předpisy v budově, kde bydlíte, přesto zvažte další faktory. Grilování s sebou nese vždy nějakou vůni a teplo, v horších případech pak i kouř, popílek a případný společenský hluk. V Občanském zákoníku je uvedeno, že vlastník nebo nájemník bytové jednotky nesmí obtěžovat sousedy hlukem, prachem, popílkem, kouřem, plyny, parami, pachy, pevnými a tekutými odpady, světlem, stíněním, vibracemi a podobně. Občanský zákoník toto nestanovuje absolutně, ale rétorikou „nad míru přiměřenou místním poměrům“. Z toho plyne, že někteří sousedé to mohou tolerovat, jiní ale ne. Záleží zkrátka na tom, co je právě pro vašeho souseda tou únosnou mírou. Pokud ji přesáhnete, sousedé mohou situaci řešit i přivoláním městské policie. Pokud bydlíte v nájmu, mohou si sousedé ještě před městskou policií stěžovat u majitele bytu.

Před grilováním byste měli vždy zvážit konkrétní situaci a konkrétní prostor, na kterém bude probíhat. Velmi záleží na velikosti prostoru. Třeba větší terasy či předzahrádky samozřejmě poskytují dostatek místa a umožňují grilovat tak, kdy minimálně za bezvětrného počasí nemusí vůně ani teplo stoupat přímo sousedovi do okna. Zvláště zmíněné předzahrádky nebo obyvatelé bydlící v posledním patře, nemusí grilováním generovat pro sousedy vůbec žádné negativní externality. Vhodné je myslet i na faktory délky a času grilování, kdy krátké grilování v době večeře bude jistě sousedy přijímáno vstřícněji než delší grilování s hlučnou společností a hudbou ve večerních hodinách.

Výběr grilu

Je váš dům i sousedstvo nakloněno grilování? Pak máte téměř vyhráno a stačí už jen dodržovat základní bezpečnostní pravidla. Ta si výrazně ulehčíte nebo naopak ztížíte výběrem grilu. Byť jsou na trhu už dostupné i tzv. bezkouřové grily na dřevěné uhlí a tímto typem grilu eliminujete faktor kouře, největším bezpečnostním rizikem jsou ale vždy poletující žhavé uhlíky a horký popel za větrných dní. Pro grilování v rámci prostor bytových domů proto zůstávají ideálními variantami elektrické či plynové grily. Těmi minimalizujete nebezpečí požárů a zároveň otravování sousedů kouřem. Elektrické grily však nenechávejte na balkóně bez dozoru a za deště je vůbec nepoužívejte.

Grilování na plynu je ve srovnání s dřevěným uhlím zdravější nejen pro planetu, ale i pro člověka. Dřevěné uhlí produkuje mnohem více pevných částic, jedovatého oxidu uhelnatého a kouře, který obsahuje rakovinotvorné látky. Ještě více než samotný kouř je pak z hlediska karcinogenního působení rizikový tuk odkapávající z masa na rozžhavené uhlíky. Tepelnou přeměnou se ve výparech z tohoto tuku tvoří polycyklické aromatické uhlovodíky (PAH nebo PAU) – skupina více než 100 prokazatelně karcinogenních látek –, které ulpívají na připravovaných pokrmech.

Odborníci doporučují v kombinaci s plynovým grilem pětikilovou LPG láhev. „Je menší a lehčí, což umožňuje snadnou manipulaci. Vejde se do většiny grilů, ale přitom obsahuje stále dostatek LPG na to, aby vydržela celou grilovací sezónu,“ popisuje Jiří Karlík, odborník na LPG a generální ředitel společnosti Primagas, který současně nedoporučuje kombinaci grilu a moderních kompozitních láhví. Odkapávající olej nebo omastek minimálně esteticky úplně neprospívá plastovým částem kompozitů. Kompozitní topné láhve ale ocení zejména karavanisté.

A na co myslet závěrem?

Obecně platí, že gril by se neměl používat do vzdálenosti 1,5 metru od žádného hořlavého materiálu, měl by být umístěn na stabilním nehořlavém povrchu a ideálně by měl vedle grilu stát i hasící přístroj. „Na balkónech, lodžiích či terasách mají lidé často nějaký nábytek, rostliny, nebo prostě jen odložené věci. Je potřeba mít na paměti, že to jsou vše hořlavé materiály, proto nestačí dodržovat jen bezpečnou vzdálenost grilu od stěn, ale také ode všech těchto předmětů,“ dodal Robert Johnson.

Štítky

LPG