ČEB, a.s. - Informace o vyplacení úrokových výnosů z emisí dluhopisů

Česká exportní banka, a.s.
IČ 63078333

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 1. října 2019 pololetní úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 1. dubna 2015 v zahraničí:

- Úrokový EUR 0,-- (float rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 100.000.000,00 splatné v roce 2023,
- ISIN XS1210661572
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 16. 9. 2019.

  

(komerční sdělení)