Odběrem paliv tankovacími kartami Axigonu firmy za loňský rok vykompenzují přes 1200 tun CO2

Při využití tankovacích karet poskytovaných nákupní aliancí Axigon je možné od loňského roku dobrovolně podporovat výsadbu stromů v českých lesích. Za první půlrok spolupráce s projektem Zasaď život podpořily firmy i podnikatelé s každým odebraným litrem paliva výsadbu celkem 750 stromů na Pálavě, v Moravském krasu i v Krkonoších. To do budoucna představuje odbourání takového množství CO2, které se uvolní například během 37 311 cest osobním autem z Prahy do Brna.

Udržitelnost je v současnosti jedním z nejvýraznějších trendů. Pokud jde o uhlíkovou neutralitu, k jejímu dosažení pomáhá firmám nejen přímé omezení produkce CO2, ale i takzvané kompenzační neboli offsetové projekty.

 

Do programu na kompenzaci emisí uhlíků se v půli roku 2023 zapojila i nákupní aliance Axigon, která firmám i drobným podnikatelům poskytuje tankovací karty a další služby spojené s provozem firemního vozového parku. Organizace sdružené v rámci Axigonu tak mají možnost dobrovolně kompenzovat emise CO2 vznikající provozem jejich flotily. „Na základě odběrů pohonných hmot prostřednictvím našich tankovacích karet vypočítáváme emise a zajistíme jejich kompenzaci výsadbou a péčí o české lesy. Emise z jednoho litru pohonných hmot jsou kompenzovány příspěvkem ve výši 33 haléřů,“ říká Damir Duraković, generální ředitel Axigonu.

 

Výpočet a kompenzace uhlíkové stopy vychází z mezinárodně uznávaných standardů. Počet potřebných stromů je stanoven na základě dat od Arbor Day Foundation a nadace Winrock. Výsadba probíhá na území České republiky pod dohledem zkušených lesníků z veřejných lesů, chráněných krajinných oblastí a národních parků.

 

„Konkrétně podpořily firmy využívající námi poskytované tankovací karty v roce 2023 výsadbu celkem 750 stromů v národní přírodní rezervaci Děvín, která je součástí chráněné krajinné oblasti Pálava, dále v Moravském krasu i v Krkonošském národním parku,“ popisuje Damir Duraković a dodává, že loni vysazené stromy za svůj životní cyklus odbourají 1209 tun CO2. To odpovídá 37 311 cest osobním autem z Prahy do Brna, případně ujetí 1 404 609 km nákladním autem nebo 37 260 hodin strávených v zácpě v osobním vozidle se zapnutým motorem.