Investice do pohledávek umožní lidem zhodnocení 12 procent. APS chce do nového podfondu RHAPSODY II vybrat přes půl miliardy korun

Finanční skupina APS otevřela v září investorům již druhou možnost pro zhodnocení volných finančních prostředků prostřednictvím jejich úspěšného fondu APS CREDIT FUND SICAV. Ten vloni nashromáždil v prvním podfondu RHAPSODY téměř 800 miliónů korun. Aktuálně otevíraný podfond RHAPSODY II navazuje strategií na první podfond a nabízí investorům z Česka a Slovenska očekávané zhodnocení 12 procent. Finanční prostředky do podfondu lze vkládat do 21. prosince letošního roku.

Martin Machoň, generální ředitel společnosti APS

Podfond RHAPSODY II představuje zajímavou investiční příležitost - investice do pohledávek jsou totiž zajímavou a lukrativní alternativou k tradičním investicím, a to zejména metrikou zisku k výši podstoupeného rizika. „Hlavní výhody investice do podfondu RHAPSODY II jsou vyšší výnosy, než jaké standardně poskytují nemovitosti či některé private equity investice. Na návrat jistiny není rovněž nutné čekat deset a více let. Vzhledem k tomu, že působíme v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy, nejsme závislí pouze na pohledávkách českých bank, což nám umožňuje vytvářet poměrně diverzifikované portfolio pohledávek, které nám snižuje riziko případných ztrát,“ vyzdvihuje Martin Machoň, generální ředitel společnosti APS.

Na evropském trhu se navíc objevuje stále víc zajímavých portfolií a pohledávek, které jsou pro fond potenciálně zajímavé. Skokové zdražování energií a stávající inflace pak problémy z doby pandemie jen prohloubily. Lze předpokládat, že poroste podíl těch, kteří nebudou moci splácet svoje závazky. To nevyhnutelně spustí řetězovou reakci u bank. Ty se v obavách z krize začnou těchto pohledávek zbavovat, což je investiční příležitost pro firmy specializující se na investice do pohledávek.

„Náš první podfond se zaměřil zejména na velké firemní pohledávky, které jsou zajištěné nemovitostmi a podobnou strategii chceme zvolit i druhého podfondu,“ vysvětluje Martin Machoň a dodává: „Našimi hlavními obchodními partnery jsou v naprosté většině banky.“

Očekávaná návratnost investice podfondu RHAPSODY II je minimálně 12 procent ročně po započtení všech nákladů. „Se zhodnocením jsme konzervativní, ale našemu prvnímu podfondu RHAPSODY se daří a je za první pololetí 2022 na 105 % plánovaného čistého peněžního toku,“ říká Martin Machoň. Podfond má investiční horizont nastavený na 4 roky od vstupu plus 12 měsíců pro vypořádání. Do podfondu RHAPSODY II může investovat pouze kvalifikovaný investor. Minimální částka pro investici je 1 milion korun.

APS spolupracuje na založení podfondu s QI investiční společností, která je součástí skupiny Conseq. Ta je zároveň i administrátorem fondu.