Dnes je termín pro zbytek daňových přiznání

Do 1. července musejí odezvat daňové přiznání za rok 2018 OSVČ využívající služeb daňového poradce. Přehledy o příjmech a výdajích je pak nutné odevzdat do 1. srpna. Služby daňového poradce nevyužívají pouze podnikatelé s nadstandardními zisky, ale i plátci DPH s nižšími obraty.

Obratový limit pro platbu DPH je stále milión korun

Zákonným důvodem, proč se OSVČ stává v praxi nejčastěji plátcem DPH, je dosažení miliónového obratu za uplynulých 12 kalendářních měsíců. Osobám samostatně výdělečně činným, které se stanou plátcem DPH, významně stoupnou daňové povinnosti. „Obratový limit se roky neměnil, proto se více OSVČ stává v praxi plátcem DPH, což je následně v některých případech prvotním impulsem pro návštěvu daňového poradce,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Jaký je termín pro odevzdání přehledů?

Osoby samostatně výdělečně činné odevzdávají každoročně nejen přiznání k dani z příjmů fyzických osob, ale i přehled o příjmech a výdajích pro místně příslušnou Okresní správu sociálního pojištění a příslušnou zdravotní pojišťovnu. Povinné pojistné se počítá z vyměřovacího základu, kterým je polovina daňového základu, při výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti však musí být vždy dodržen alespoň minimální vyměřovací základ. Ten je přitom u sociálního pojištění a zdravotního pojištění odlišný. Koncovým termínem pro odevzdání přehledů o příjmech a výdajích za rok 2018 při zpracování daňového přiznání daňovým poradcem je 1. srpen 2019. Zpracování daňového přiznání a přehledů daňovým poradcem bylo nutné oznámit příslušným institucím do konce řádného daňového termínu. „Daňový poradce vypočítává v souladu s platnou legislativou daňový základ, který je i základním údajem pro výpočet sociálního a zdravotního pojištění,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Ideální je dlouhodobá spolupráce

Bez daňového poradce se v praxi zpravidla obejdou neplátci DPH uplatňující výdaje paušálem, většině ostatních OSVČ přináší využívání služeb daňového poradce tolik potřebnou jistotu při plnění náročných daňových povinností. „Moderní svět se neustále zrychluje. I menší živnostníci či podnikatelé obchodují s partnery z různých zemí světa, což s sebou samozřejmě přináší i plnění složitější daňové legislativy. A to bez služeb daňového poradce může znamenat hodně problémů a stresu,“ sděluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.