Všichni automatizují, my budeme také! Je ale automatizace skutečně vhodná pro každého?

Automatizace je bezesporu velkým trendem posledních let. Ze zkušeností partnerů ve spolku SKLAD vyplývá, že o ní přemýšlejí téměř v každé firmě, která něco vyrábí nebo skladuje. To potvrdil i nedávný výzkum Trendy v české logistice. Při rozhodování, zda je automatizace vhodná pro konkrétní firmu a skladové procesy, je ale dobré zvážit mnoho faktorů.

Celosvětová pandemie koronaviru zapříčinila deglobalizaci, dá se tedy očekávat, že výroba se bude stěhovat zpět do Evropy. To ještě více umocní dlouhodobý nedostatek lidské práce, a tak bude automatizace nevyhnutelná. Současný trend potvrzuje z obdobného pohledu také Zdeněk Bláha, prokurista a vedoucí oddělení Automatizace ve společnosti Blumenbecker Prag: „Překážky a omezování v mezistátní dopravě vedou k budování dalších skladových kapacit, které se bez automatizovaných provozů neobejdou. Pro provozovatele je výhodné volit teritoriálně blízké dodavatele, neboť i přes možnost vzdáleného přístupu k automatickému zařízení je lokální fyzická dostupnost pro jeho údržbu nezastupitelná.“

Automatizaci lze nasadit všude, ale...

Automatizace je široký a mnohdy do jisté míry i zavádějící pojem. To, že firma nasadí chytré technologie, například výtahový systém, ještě neznamená, že skutečně automatizuje. Zařízení je nutné řídit pomocí softwarového nástroje a propojit je s ostatními procesy. V některých případech firmy uvažují spíše ideologicky – všichni automatizují, my budeme také. Je ale vhodné prosadit automatizaci za každou cenu, v každém skladě a na každý proces?

„V dnešní době lze zautomatizovat jakýkoliv proces ve skladové logistice. Cílem je eliminovat práci a pohyby člověka při manipulaci s materiálem. Zboží je nutné dopravit k člověku, nikoliv opačně,“ říká Rostislav Schwob, Supply Chain Solutions Director ve společnosti Aimtec. Obecně se tvrzení vztahuje na standardizované, opakující se procesy, které jdou jednoduše predikovat.

Provozní podmínky nemusejí být vždy ideální

Do rozhodování o automatizaci vstupují okolnosti, které ji mohou výrazně zkomplikovat, nebo zcela vyloučit. Jedněmi z nich jsou provozní podmínky a důraz na rychlost a kapacitu. „Velký pohyb manipulačních prostředků a osob ve skladu není ideální. Obvykle platí, že automatizovaný prostředek není tak rychlý jako manuálně obsluhovaný stroj. To samozřejmě rovněž souvisí s požadovanou kapacitou výkonu,“ přibližuje Karel Šprojcar, obchodní ředitel ve společnosti JK Logistika a dodává: „Ideální stav pro automatizaci je kontinuální výkon a práce 24 hodin. Pokud dochází ke špičkám, je potřeba pečlivě spočítat, zda je automatizovaný prostředek kapacitně zvládne.“

Nad frekventovaným pohybem ve skladu a omezenými možnostmi prostoru se pozastavuje i Filip Šustek, Sales Engineer Advanced Applications ve společnosti STILL ČR, a uvádí příklad z praxe: „Zákazník chtěl automatizovat návoz z výrobních linek na kontrolní stanoviště. Základním kamenem úrazu ale bylo úzké místo mezi skladem a výstupem výroby, kde se potkávaly všechny trasy – mezi blokovým skladem a výrobou, mezi výrobou a kontrolním stanovištěm, mezi rampou a skladem a zároveň nebyla k dispozici dostatečně široká komunikace. V případě použití automatizovaného vozíku by jeho efektivita byla velmi nízká, jelikož by se muselo neustále čekat na uvolnění trasy.“

IT negramotnost je jednou z velkých překážek

Pavel Kraus, výkonný ředitel společnosti LogTech, zmiňuje ještě jednu podstatnou věc, na kterou si dát pozor: „Některé firmy se automatizaci brání, jelikož mezi managementem a majiteli panuje velká IT negramotnost. Pořídí si spoustu moderních užitečných technologií, ale zapomněli na osvětu, co by to mělo umět a jak to má fungovat. Bez IT podpory nemůže existovat žádný úspěšný projekt.“

Důkladná kalkulace návratnosti investice je klíčová

O peníze jde až v první řadě, proto je potřeba zvážit finanční možnosti a návratnost investice automatizačních projektů. Délka návratnosti investice je významná především pro externí poskytovatele logistických služeb. Robert Sgariboldi, vedoucí oddělení průmyslových pronájmů ve 108 AGENCY, k tomu dodává: „Poskytovatelé často pracují s krátkodobými kontrakty do maximální délky 3‒5 let, velmi výjimečně se upisují na delší období. Sázejí stále na flexibilitu, kterou nacházejí ve standardní skladovací a manipulační technice a lidské pracovní síle. Do automatizačních projektů se pouštějí většinou přímí uživatelé skladu, kteří dokážou plánovat alespoň v horizontu 5‒10 let.“

Pavel Kraus vyzdvihuje nejen přímé finanční přínosy: „Je důležité umět si dobře spočítat návratnost investice a nezapomínat i na další faktory, které automatizaci nahrávají. Může jít například o zvýšené náklady na reklamační řízení. Firmy většinou neumějí chybovost nacenit. Svou roli mohou hrát i ztracené příležitosti, kdy zákazník vyžaduje tzv. zelenou logistiku v podobě nulových uhlíkových emisí nebo kdy investor žádá vysokou bezpečnost při práci ve skladu. Správně zavedená automatizace se vrátí do čtyř let.“

Štítky