4/5 světových manažerů si myslí, že data umí využívat lépe než konkurence. Realita je však často jiná

Mezinárodní auditorská a společnost Mazars společně s výzkumnou agenturou DataGalaxy představila globální studii sledující využívání dat ve firmách – “The Mazars Global Data Study: Je vaše podnikání tak daleko, jak si myslíte?”. Studie zahrnuje názory 1.100 manažerů ve 21 zemích reprezentující společnosti různých velikostí a různých odvětví s cílem určit datovou vyspělost a zralost jejich společností. Jejich hodnocení pak bylo srovnáváno se skutečnými projekty v oblasti datové analýzy, interními procesy a směrnicemi.

Zatímco většina podniků chápe důležitost dat, jen málo z nich je skutečně dokáže přeměnit v konkurenční výhodu. Co tedy odlišuje úspěšné společnosti řídící se daty od ostatních? Kritickou složkou je datová vyspělost. Čím vyšší je úroveň datové vyspělosti organizace, tím lépe bude moci využít svá data k vytvoření hodnoty a získat konkurenční výhodu.

„Nespočet společností má stejný cíl: být řízeny daty. Naše zjištění však podtrhují inherentní obtížnost této cesty. Cesta k datové vyspělosti je často delší, složitější spletitější, než obchodní lídři očekávají – nebo si dokonce uvědomují,“ řekl jeden z autorů studie, partner Mazars Nicolas Quairel.

Mnoho podniků je příliš sebejistých ve vyspělost svých dat

Global Data Study se blíže zabývá konceptem datové zralosti: jak obchodní lídři sami hodnotí datovou vyspělost svých podnikání, a jak to odpovídá skutečným programům, procesům a opatřením, která mají. Velká většina společností (82 %) se domnívá, že jsou datově vyspělejší než jejich konkurenti. I když začali zavádět datové nástroje, většina z nich nesplňuje osvědčené postupy, které podporují datovou vyspělost.

Lazhar Sellami, spoluzakladatel DataGalaxy, vysvětluje: „Lídři si musí ověřit svou přílišnou sebedůvěru, identifikovat a poté překlenout mezery ve vyspělosti dat, aby navrhli úspěšnou cestu k transformaci dat. Tato studie identifikuje nejčastější nedostatky a poskytuje vedoucím pracovníkům praktické poznatky, aby se dostali kupředu v jejich závodu o vyspělost dat.“

Vyspělost dat je klíčem k růstu

Společnosti, které očekávají nejvyšší úrovně růstu, se také s největší pravděpodobností setkají s osvědčenými postupy týkajícími se dat napříč mnoha faktory, včetně správy dat, centralizace, mapování a kontroly kvality.

Studie Mazars identifikuje sedm osvědčených postupů, které firmám pomohou dosáhnout vyspělosti dat, podpořit růst a získat konkurenční výhodu prostřednictvím dat.

  1. Zprovozněte program správy dat. Téměř polovina podniků (46 %) nemá fungující systém pro správu dat, který je zásadní pro zajištění použitelnosti, dostupnosti a ochrany dat.
  2. Prosaďte mapování dat v celé organizaci. I když tento osvědčený postup v současné době splňuje pouze asi polovina organizací (51 %), je zásadní pro zvýšení celkové přesnosti a použitelnosti dat.
  3. Používejte sdílený dashboard k pravidelnému sledování kvality dat. Méně než polovina podniků (43%) používá ke sledování kvality dat sdílený dashboard. To pomáhá sledovat, měřit a získávat v reálném čase přehled o kvalitě dat a pomáhá podnikat kroky k řešení problémů.
  4. Řešte problémy s kvalitou dat přímo u zdroje. Pouze 40% podniků má zavedené procesy k řešení problémů s kvalitou dat ve fázi produkce/shromažďování dat. Tím se týmy vyhnou časově náročnému úkolu odstraňování chyb za účelem použitelnosti nekvalitních dat.
  5. Centralizujte data na sdíleném místě. Jen čtvrtina dotázaných (26 %) organizací má svá data plně centralizovaná na sdíleném místě.
  6. Zpřístupněte data komukoliv, kdo je potřebuje. Pouze jedna ze tří firem (33 %) splňuje tento osvědčený postup, který může týmům pomoci rychleji testovat a operacionalizovat případy použití.
  7. Sdílejte znalosti dat se všemi ve vaší organizaci. Jenom 38 % podniků má komplexní úložiště znalostí dat, které je sdíleno se všemi.

„Naše zjištění ukazují, že nejrychleji rostoucí společnosti jsou také těmi, které jsou nejdále v závodě o vyspělost dat. Jinými slovy, společnosti, které vynikají ve všech fázích své datové analýzy a předávají štafetu od projektu k akci, také disponují konkurenční výhodou,“ dodává Nicolas Quairel, Partner, Mazars Francie.

Nejen, že tato studie vytváří úzké spojení mezi těmito osvědčenými postupy a rychlejším obchodním růstem, ale také ukazuje, že přílišná sebedůvěra – zejména pokud jde o kvalitu dat – může podkopat investice do sofistikovaných datových nástrojů, jako je umělá inteligence a pokročilá analytika.

Stáhnout celou studii v anglickém jazyce zde: Mazars Global Data Study.