Nezapomeňte zaplatit daň z nemovitých věcí

V měsíci květnu každoročně dostává většina majitelů nemovitosti do schránky poštovní poukázku pro úhradu této daně. Daň musí zaplatit i občané, kteří například na jaře nemovitost prodali.

Daň z nemovitých věcí pro rok 2021 platí majitel nemovitosti k 1. lednu letošního roku. Případný prodej nemovitosti během roku již nemá vliv na platbu daně z nemovitých věcí pro letošní rok. Daň se platí vždy pro celý rok, neplatí se v poměrné výši dle počtu měsíců vlastnictví nemovitosti. Na výši daně z nemovitých věcí přitom nemá vliv, zdali se jedná o koupenou či zděděnou nemovitosti nebo nemovitost obdrženou darem. „Daň z nemovitých věcí pro rok 2021 platí i majitelé nemovitosti, kteří v prvních měsících letošního roku svoji nemovitost pozbyli, a naopak ji neplatí vlastnící, kteří ji teprve během letošního roku nabyli,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Na poštovní poukázku není nutné čekat

Někteří daňoví poplatníci čekají s platbou daně z nemovitých věcí až na obdržení poštovní poukázky do schránky, jiní však platí daň z nemovitých věcí přímo na příslušném finančním úřadu. „Případné neobdržení poštovní poukázky do schránky samozřejmě není důvodem pro neplacení daně z nemovitých věcí, proto je potřeba si pohlídat řádné a včasné zaplacení této daně,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňové přiznání se podává jenom jednou

Zatímco přiznání k dani z příjmu fyzických osob musí daňoví poplatníci podávat každoročně, pokud za ně tedy neprovede roční zúčtování daně zaměstnavatel, tak přiznání k dani z nemovitých věcí se podává pouze jednou a v následujících letech pouze v případě změny rozhodných skutečností pro výpočet daně. „Pokud dojde ke změně koeficientů ovlivňujících výpočet daně z nemovitých věcí, potom není potřeba podávat nové daňové přiznání, částku daně automaticky přepočítá finanční úřad,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Nerozhoduje bydliště

Daň z nemovitých věcí se platí na finančním úřadu dle lokality příslušné nemovitosti, a nikoliv dle bydliště daňového poplatníka. Daňoví poplatníci s více nemovitostmi v odlišných krajích tedy obdrží současně více poštovních poukázek pro úhradu daně. „V praxi je tedy běžné, že daň z nemovitých věcí se platí na účet jiného finančního úřadu než daň z příjmu fyzických osob,“ sděluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Dvě daňové splátky

Daň z nemovitých věcí se skládá z daně z pozemků a daně ze staveb a jednotek, a pokud je roční daň nižší než 5 000 Kč, potom se platí v jedné platbě. Jestliže je roční daňová povinnost vyšší než 5 000 Kč, tak je možné uhradit daň z nemovitých věcí ve dvou splátkách. Standardní termín pro zaplacení daně z nemovitých věcí je do konce května. Kvůli mimořádné situaci lze daň, která nepřevýší 5 000 korun, uhradit bez sankce v podobě úroku z prodlení do konce roku 2021. „Poplatníci, kteří se dostali do finančních potíží a nemají na úhradu daně, však musí podat na příslušný finanční úřad žádost o posečkání daně a žádost o prominutí úroku,“ poznamenává Gabriela Ivanco.

Štítky