Je lepší odejít do důchodu letos nebo až v roce 2022? Správným načasováním si při průměrné mzdě přilepšíte o tisícovku

Lidé, kteří dosáhnou důchodového věku před koncem letošního nebo začátkem následujícího roku, mohou správným načasováním odchodu do důchodu výrazně ovlivnit jeho výši. Situace se oproti loňskému roku zásadně změnila. Zatímco loni se vyplatilo odejít do důchodu nejpozději do konce prosince, a to i za cenu odchodu do předčasného důchodu, letos je situace zcela opačná. Podle analýzy společnosti Freedom Financial Services může být rozdíl ve výši důchodu u člověka s průměrnou mzdou skoro tisíc korun.

Od ledna 2022 se budou opět valorizovat všechny důchody (starobní včetně předčasných, invalidní i pozůstalostní) přiznané do konce roku 2021. Valorizace je stanovena zákonem, pro rok 2022 ji upravuje Nařízení vlády č. 356/2021 Sb.

TIP: Průvodce seniora světem financí

Základní výměra důchodů se zvyšuje z letošních 3 550 Kč o 350 Kč na 3 900 Kč. Před rokem navýšení činilo pouhých 60 Kč. Procentní výměra důchodu se zvyšuje o 1,3 % a k tomu se přidává dalších 300 Kč. Tím pádem se průměrný starobní důchod od ledna 2022 zvýší o 805 Kč na 16 280 Kč.

Důchody přiznané v roce 2022 budou o dost vyšší

Výpočet důchodu v roce 2022 bude stejný jako u důchodů přiznaných v roce 2021, ovšem na základě nových parametrů stanovených stejným nařízením vlády. Důchody přiznané v roce 2022 pak budou valorizovány až v následujícím roce 2023.

„Aktuálně platí, že důchody přiznané v roce 2022 budou výrazně vyšší než valorizované důchody přiznané do konce roku 2021. Je to zcela opačná situace, než nastala loni, tzn. na přelomu let 2020 a 2021,“ upozorňuje Jiří Šafařík ze společnosti Freedom Financial Services, která se zabývá problematikou sociálního zabezpečení a jeho dopadu na správu privátních financí.

„Každý, kdo uvažuje o přiznání starobního důchodu do konce roku 2021, ať řádného nebo předčasného, by měl uvažovat o požádání přiznání důchodu nejdříve od 1. ledna 2022. Naopak ti, kterým vznikne nárok na starobní důchod počátkem roku 2022, by v žádném případě neměli žádat o předčasný starobní důchod s počátkem ve zbývajících dnech roku 2021,“ doporučuje pro závěr letošního roku Jiří Šafařík.

Rozdíly mezi valorizovanými důchody přiznanými v roce 2021 a nově vypočítanými důchody v roce 2022 budou nezvykle vysoké.

Tabulka: Konkrétní porovnání pěti příkladů reálných pojištěnců, kterým vznikl nárok na starobní důchod v posledním čtvrtletí roku 2021

Vybrané příklady příjmů

SD 2021

přiznaný

SD 2021

valorizovaný

SD 2022
rozdíl Kč
rozdíl %
Minimální vyměřovací základ OSVČ
8861 Kč
9660 Kč
10390 Kč
10605 Kč
215 Kč
2,1 %
Minimální mzda
15200 Kč
14032 Kč
14819 Kč
15401 Kč
582 Kč
3,9 %
Průměrná mzda (2. Q 2021)
38275 Kč
18376 Kč
19219 Kč
20173 Kč
954 Kč
5,0 %
Nadprůměrná mzda
60000 Kč
22270 Kč
23164 Kč
24447 Kč
1283 Kč
5,5 %
Velmi vysoká mzda
150 000 Kč
36946 Kč
38031 Kč
40565 kč
2534 Kč
6,7 %

SD = starobní důchod
Zdroj: Freedom Financial Services

Protože výše důchodů závisí na započitatelných příjmech a získané době pojištění, jsou pro srovnání zvoleny varianty výpočtu právě podle výše příjmů (konkrétně podle tzv. osobního vyměřovacího základu, který zjednodušeně představuje průměrný měsíční příjem pojištěnce za období jeho výdělečné činnosti, přepočítaný na současnou hodnotu peněz). Doba pojištění byla zvolena v délce 46 let pro všechny srovnávané varianty.

„Ve všech uvažovaných případech by byl starobní důchod přiznaný v roce 2021 i po následné valorizaci nižší než starobní důchod přiznaný v roce 2022. Navíc, s rostoucí výší důchodu rozdíl mezi oběma důchody roste,“ popisuje Jiří Šafařík.

Kompenzace „ztráty“ způsobené odkladem

Je třeba zohlednit skutečnost, že posunutím data přiznání starobního důchodu na počátek roku 2022 (při pokračování výdělečné činnosti tzv. „přesluhováním“) přijde člověk o důchod, který by jinak již byl vyplácen. Výše této „ztráty“ bude záviset na době (na počtu dnů, týdnů nebo měsíců) přesluhování. Tato „ztráta“ se však po určité době vyrovná výplatou vyššího důchodu přiznaného v lednu 2022.

„Návratnost se logicky prodlužuje s délkou přesluhování, přesto je velmi příznivá, zejména u vyšších důchodů. Protože záleží na každém dnu, je rozumné posunout datum přiznání starobního důchodu již na první den po Novém roce, tzn. na 1. ledna 2022,“ doporučuje Jiří Šafařík.

Dalším odkladem lze ještě více navýšit důchod přiznaný v roce 2022

Existuje ovšem jedna výjimka, kdy bude výhodnější posunout datum přiznání důchodu v roce 2022 o několik dnů na pozdější dobu. „Může totiž nastat situace, kdy do získání dalšího celého roku pojištění zbývá menší počet dnů. Při době kratší než 90 kalendářních dnů, lze posunutím termínu odchodu do důchodu o daný počet dnů získat další rok pojištění, čímž se důchod zvýší o 1,5 % procentní výměry. Dojde tak k dalšímu zvýšení rozdílu přiznání důchodu v roce 2022,“ vysvětluje Jiří Šafařík a dodává, že je na každém, aby si přesně nechal spočítat skutečnou dobu pojištění a tím zjistit ten pravý okamžik, kdy je optimální do důchodu odejít.  „Z praxe víme, že ČSSZ tuto službu neposkytuje a ani nová aplikace IDA tento problém neřeší,“ uzavírá Jiří Šafařík.