Globální ekonomika se mírně zlepšuje, akciové trhy neobvykle rostou. Česka se drží vysoká inflace a úrokové sazby zůstávají nízké

Uvolnění bezpečnostních opatření proti šíření COVID-19 a zároveň zaměření se na zmírnění ekonomických dopadů pandemie přispělo ve druhém čtvrtletí roku 2020 k postupnému zlepšení globálních ekonomických ukazatelů. Česká republika si v evropském i světovém měřítku dál udržuje nízkou nezaměstnanost a dle prognóz ČNB i zahraničních finančních analytiků bude setrvale posilovat tuzemská měna. Oproti odhadům však v Česku nadále zůstává vysoká inflace. Úrokové sazby se budou dál pohybovat na nízkých hodnotách.

S postupným uvolňováním opatření proti pandemii COVID-19, výraznou expanzí fiskální politiky a masivním uvolněním monetárních politik lze po dubnu 2020 pozorovat výrazné zlepšení ekonomických ukazatelů v každém následujícím měsíci. To podporuje pozitivní sentiment a rostoucí ceny finančních aktiv na finančních trzích. Investoři i vzhledem k negativním reálným úrokovým sazbám nastaveným centrálními bankami postupně nakupují riziková aktiva, jejichž cena v současnosti předpokládá téměř dokonalý scénář ekonomického vývoje a spoléhá na podporu fiskální a monetární politiky. V případě jiného vývoje lze však očekávat zvýšenou volatilitu na finančních trzích.

„I přes pozitivní trend posledních měsíců jsou rizika dalšího vývoje enormní. Stačí zmínit výraznější nárůst v počtu pozitivních případů COVID-19 v posledních týdnech ve světě a v posledních dnech i v Česku. Není také jasné, jak bude ekonomika reagovat na postupné omezování programů na její podporu zavedených v období protipandemických opatření. V neposlední řadě nelze opomenout politickou nejistotu související s podzimními prezidentskými volbami v USA či napětí v hospodářských vztazích,“ komentuje situaci Jiří Šimek, partner Mazars.

 

HDP dál klesá, růst v roce 2021 v Česku potáhne spotřeba domácností

I ve druhém čtvrtletí dál dochází k poklesu HDP v USA i eurozóně. Zatímco v prvním čtvrtletí 2020 se HDP v USA pohybovalo na úrovni –5 %, ve druhém čtvrtletí se nachází na úrovni –9,5 %. Ještě markantnější pokles lze sledovat v případě eurozóny, kdy v prvním čtvrtletí dosahovalo HDP –3,1 %, zatímco ve druhém čtvrtletí se propadl na –12,1 %. Za celý rok 2020 přitom FED předpovídá HDP ve Spojených státech na úrovni –6,5 %, s tím, že na rok 2021 predikuje růst na hodnotu 5 %. Eurozóna podle odhadů ECB dosáhne v roce 2020 na úroveň HDP –8,7 %, přičemž následující rok se vrátí k růstu na úrovni 5,2 %.

Pro Českou republiku a rok 2020 předpokládá základní scénář ČNB pokles HDP ve výši –8,2 % s následným návratem k růstu v roce 2021 o 3,5 %. Růst potáhne zejména spotřeba domácností a čistý export, zatímco investice zůstanou utlumeny. České HDP však ani do konce roku 2021 nedosáhne úrovně, jakou mělo na konci roku 2019. Pro rok 2022 ČNB predikuje růst HDP na úrovni 4 %.

Tuzemská inflace nad inflačním pásmem ČNB

Ve většině ekonomik dochází ve druhém čtvrtletí roku 2020 k postupnému růstu inflace. Ta prudce poklesla v dubnu 2020 v souvislosti se zavedením protipandemických opatření a propadem cen ropy. Nyní vlivem návratu cen paliv a produkce v postižených odvětvích na dřívější úrovně opět stoupá. V eurozóně tak spotřebitelská inflace za červenec 2020 vzrostla na úroveň 0,4 %, v USA se dostala na 1% úroveň. Stabilnější jádrová inflace pak aktuálně činí 1,3 % v případě eurozóny a 1,6 % v případě USA.

V České republice v červenci 2020 inflace vzrostla na úroveň 3,4 % a dostala se tak nad inflační cíl ČNB, nad kterým dle prognózy ČNB setrvá až do konce roku 2020. Ještě v květnu přitom ČNB odhadovala, že inflace na konci roku 2020 poklesne na 2,4 %. ČNB bude inflaci (včetně vysoké jádrové inflace) nad svým inflačním cílem tolerovat s předpokladem návratu do inflačního pásma (1 % až 3 %) v roce 2021. Aktuální predikce ČNB předpokládá pokles inflace na konci roku 2020 na 3,3 %.

Nezaměstnanost stále nízko, akciové trhy stoupají

Co se týče nezaměstnanosti, Česká republika si nadále drží jednu z nejnižších nezaměstnaností v rámci celé Evropské unie, a to na úrovni 3,8 % k červenci 2020. Oproti tomu eurozóna podle Eurostatu v červenci dosáhla průměrné míry nezaměstnanosti ve výši 7,9 %. V USA se nezaměstnanost pohybuje na úrovni 10,2 %. Očekává se však, že se nezaměstnanost v České republice v nejbližším období výrazně zvýší a zároveň dojde v české ekonomice k významnému poklesu tempa růstu nominálních mezd. Růst nominálních mezd v netržních odvětvích bude převyšovat růst mezd v tržních sektorech.

Akciové trhy pokračují v růstu a některé významné akciové indexy překonaly úrovně, na nichž se pohybovaly před vypuknutím pandemie. Na ocenění mají vliv výrazně negativní reálné úrokové sazby (nastavení krátkodobých úrokových sazeb a nákupy aktiv centrálními bankami), které motivují investory včetně těch drobných investorů k nákupům akcií. Fundamentální faktory (odhady EPS na akcii) nebo potenciální rizika (podzimní volby v USA a riziko vyššího zdanění zisků) zatím nemají na vývoje cen akcií vliv.

Zvyšování úrokových sazeb patrně nenastane

ČNB po zasedání bankovní rady zveřejnila základní prognózu vývoje české ekonomiky včetně předpokládaného vývoje směnného kurzu a úrokových sazeb. Zároveň byly publikovány dva alternativní scénáře – Scénář silnějšího kurzu (případ většího posílení kurzu CZK, než je uvedeno v základní prognóze) a Scénář nižší globální produktivity (případ zvýšených protekcionistických bariér v mezinárodních obchodních vztazích). Oproti prognóze z května 2020 ale žádný scénář nepředpokládá použití nestandardních nástrojů monetární politiky, například kvantitativní uvolňování nebo měnové intervence.

Repo sazba ČNB v základním scénáři se po delší dobu udrží na úrovni 0,25 % p.a., tedy výrazně pod očekávanou úrovní inflace, což bude znamenat negativní reálné úrokové sazby po téměř celé predikované období. Po snížení repo sazby ČNB v květnu letošního roku finanční trh na delší dobu nepředpokládá pohyb krátkodobých sazeb 3M Pribor a 6M Pribor, který je silně vázán na repo sazbu ČNB. V prognóze naznačené zvyšování úrokových sazeb ve čtvrtém čtvrtletí roku 2021 a v průběhu roku 2022 je dle komentářů z ČNB velmi nejisté. ČNB bude tedy s případným zvyšováním úrokových sazeb velmi opatrná.

Koruna posiluje. Sílit by měla i v roce 2021

Koruna by měla podle ČNB na horizontu celé prognózy setrvale posilovat. Směnný kurz EUR/CZK by se na konci roku 2021 měl nacházet na úrovni velmi blízké úrovni 26,20, přičemž průměrný kurz EUR/CZK za celý rok 2021 by se měl pohybovat na úrovni 26,40. Předpověď směnného kurzu pro třetí čtvrtletí 2020 je v základní prognóze na úrovni EUR/CZK 26,70, to jest přibližně dvě procenta nad úrovní směnného kurzu EUR/CZK převažujícího v průběhu srpna 2020.

„Predikce finančních analytiků v anketě Reuters FX Poll ze 6. srpna 2020 předpokládají oproti základnímu scénáři ČNB rychlejší posilování směnného kurzu EUR/CZK v průběhu roku 2021. Česká koruna výrazně posílila díky příznivému vývoji na globálních finančních trzích, v případě korekce cen finančních aktiv na zahraničních trzích bude česká koruna náchylná k oslabení. Fundamentální makroekonomická data v současnosti na EUR/CZK trh mají pořád omezený dopad,“ uvádí Jiří Šimek.