Nákupní aliance: Sloučením poptávky firmy získávají lepší obchodní podmínky

U firemních nákladů vždy existují rezervy. Úspory umožňuje například outsourcing, konsolidace služeb, elektronické aukce a rovněž nákupní aliance, které agregují poptávku více podnikatelských subjektů. Díky své vyjednávací síle umožňují při nákupu zboží a služeb získat i malým firmám lepší obchodní podmínky a ceny běžně dostupné jen největším odběratelům.

Tlak na úsporný provoz a snižování nákladů je obvyklý ve všech odvětvích lidské činnosti. Mnohé podniky proto hledají nejrůznější řešení, jak ušetřit. „Obecně lze říci, že u nákladů ve firmách vždy existují rezervy. Velmi často se úspory nalézají pomocí konsolidace služeb, outsourcování neklíčových činností či procesů, revizí pracovních náplní, ale též revizí dlouhodobých smluv, ať již fixních nákladů nebo těch variabilnějších, jako jsou telefony, IT služby nebo pohonné hmoty,“ uvádí Pavla Břečková, místopředsedkyně představenstva Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR. Efektivního snižování nákladů lze dosáhnout také agregováním poptávky více firem v rámci nákupní aliance. Ta dokáže získat silnou vyjednávací pozici pro dosažení výhodnějších obchodních podmínek, na něž malé a střední firmy mnohdy nedosáhnou. „Tlak na zvyšování efektivity, a tím i konkurenceschopnosti firem bezpochyby roste. Po vyčerpání vlastních možností úspor je třeba se poohlédnout například po nákupní alianci,“ dodává Pavla Břečková. Přínos pro firmu může přitom podle ní být velmi podstatný a ve finále i rozhodující v konkurenčním boji.

Přestože se podle Pavly Břečkové jedná o velice efektivní způsob nákupu ve smyslu výsledku, je často obtížné se pro firmy menšího či středního charakteru sladit časově i smluvně. To ale nemusí platit univerzálně. „Výhody pro naše členy nejsou jednorázové, ale trvalé. Navíc nejsou podmíněny závazkem k minimálním odběrům, takže i živnostník, který například měsíčně tankuje jenom 200 litrů pohonných hmot, má přístup ke slevám, které normálně dostávají pouze firmy s odběrem v řádu stovek tisíc litrů,“ upozorňuje Damir Duraković, generální ředitel nákupní aliance Axigon, která sdružuje 10 000 malých a středních firem. „Naši členové v roce 2015 ušetřili přes 14 milionů korun, což je téměř trojnásobně více než v roce 2014. Největší úspory byly realizovány v oblasti nákupu pohonných hmot, v nichž obrat naší nákupní aliance letos překročil 40 milionů korun měsíčně,“ dodává Damir Duraković s tím, že na druhém místě je překvapivě nákup kancelářských potřeb, kde členové Axigonu díky průměrné slevě 33 % šetří často desítky tisíc korun ročně. Členové Axigonu podle Damira Durakoviće též oceňují nově rozšířené služby renomovaných advokátů za ceny, které si může dovolit i malá firma či živnostník. Právní pomoc firmy nejčastěji využijí ve sporech a vymáhání pohledávek, ale i u přípravy smluv upravujících obchodní vztahy.

Další cestou, jak redukovat firemní náklady, jsou elektronické aukce energií. „Průměrná úspora u firem, které využijí elektronické aukce energií, se pohybuje v průměru kolem 20 až 40 procent oproti cenám u původního dodavatele. Velkou šanci ušetřit mají především společnosti, jež zatím dodavatele neměnily,“ uvádí Jana Poncarová ze serveru Energetickáporadna.cz, který radí koncovým zákazníkům v oblasti energetiky. Úspory lze podle Jany Poncarové dosáhnout ale i u firem, které už dodavatele měnily. Mezi kritéria, jež je třeba u dodavatele energií zohlednit, patří hlavně výpovědní lhůta, pověst a finanční stabilita dodavatele, poplatky za další služby či údaj, zda změna dodavatele není zpoplatněna nějakým skrytým poplatkem.