Precizní výrobu v Sellier & Bellot umocňuje již tři roky plně automatizovaný sklad

Společnost Sellier & Bellot patří mezi nejstarší výrobce munice na světě. Před pěti lety se rozhodla projít významnou změnou a investovat do logistiky. Představa byla: mít moderní automatizovaný sklad. Na rozsáhlém projektu se podíleli partneři ze spolku SKLAD – Aimtec, Blumenbecker Prag a LogTech.

Přechod k automatizovanému skladu

Společnost Sellier & Bellot (S&B) chtěla zrychlit expedici a mixování zásilek a minimalizovat chybovost. Také bylo potřeba zvýšit kapacitu a přehlednost skladu, zlepšit průchodnost expedicí a bezpečnost práce. Z důvodu nárůstu výroby přestaly vyhovovat stávající prostory, palety byly umístěné po celé ploše skladu a vychystávání (picking) bylo velmi složité. Změnu měla podpořit nová hala s plochou přes 1,6 tis. m2 a kapacitou více než 3 500 paletových míst. Právě tady vznikl nový automatizovaný sklad pro hotové výrobky. Vychystávání ale nadále pokračuje v původní hale a nezměnil se ani ERP systém. Proto bylo nutné projekt částečně zasadit do stávajícího fyzického a informačního stavu.

„Z plně ručního režimu jsme přešli k automatizovanému skladu. Veškeré skladové operace jsou vykonávány bez zásahu člověka, jak zaskladnění z výroby, tak vyskladnění na mixovací pracoviště nebo expedici. Projekt automatizovaného skladu navazoval na stávající expedici, se kterou se propojil a která se nezastavila. Muselo i nadále probíhat vyskladňování a vychystávání pro zákazníky,“ doplňuje Ladislav Pešata ml., samostatný projektant v S&B.

Souhra partnerů ze spolku SKLAD

Generálním dodavatelem projektu byla pověřena společnost LogTech. Ta se začala se zástupci z S&B bavit v době, kdy již existoval jasný investiční záměr a řešila se projektová příprava pro stavbu budovy skladu. Specialisté z LogTechu poskytli intenzivní projekční podporu již během prodejní fáze a společnost S&B mohla zpracovat optimalizovanou dokumentaci pro výběr dodavatele stavby ještě před vybráním poskytovatele automatizovaného skladu a WMS. Před finálním podpisem smlouvy o dílo se uskutečnilo několik technicko-obchodních jednání, která umožnila detailně prodiskutovat řadu aspektů. Libor Mihalka, CFO ze společnosti LogTech, popisuje spolupráci včetně dodávky potřebných technologií: „Díky lokálnímu projektovému managementu, inženýringu a vedení stavby se nám podařilo dodat zákazníkovi klíčovou technologii v podobě paletových double-deep automatických zakladačů s nosností 1,5 t z produkce firmy Swisslog, dopravníků a vychystávacího pracoviště pro mixování palet za celkově výhodnou cenu.“

Řídicí systém PLC Siemens S7-1500 pro dopravníky, váhy, zásobník palet a ovinovačku poskytla firma Blumenbecker Prag. Sklad je řízen systémem DCIx od společnosti Aimtec. Ten zajišťuje zaskladnění a vyskladnění plně automatickými zakladači, balicí a váhové kontroly. Integruje použité technologie – dopravníky, jeřáby, zásobníky, váhy a ovinovačky do jednoho funkčního celku. Pro monitoring pohybu palet využívá skenery čárových kódů na vstupních dopravnících a čidla, která hlásí jejich průjezd. WMS/MFC komunikuje se stávajícím systémem ERP. „Naším úkolem bylo na základě rozvržení haly a použitých technologií nasadit funkční softwarové řešení pro řízení logistických procesů a současně integrovat všechny systémy, technologie a procesy,“ přibližuje roli jednoho z klíčových dodavatelů v projektu Jiří Žižka, Project Manager ve společnosti Aimtec.

„Dodavatele LogTech jsme zvolili z toho důvodu, že znal domácí prostředí. Po celou dobu realizace jeho profesionální projektový management řídil dodávku, eliminoval rizika a nereálná očekávání. Zástupci ze všech firem byli vstřícní a k práci přistupovali zodpovědně. Na pracovišti vládla přátelská a kooperativní atmosféra,“ upřesňuje Ladislav Pešata ml. důvody spolupráce se zmíněnými firmami, které působí ve spolku SKLAD.

Přínosy a hodnocení projektu tři roky po realizaci

Projekt automatického skladu znamenal řadu přínosů, které jsou s odstupem času ještě více patrné. Mezi nejzásadnější patří rychlé vyskladňování a zaskladňování a zvýšení kapacity expedice. Uvolněná expediční plocha slouží také pro picking. Velký prostor zabírá vychystávání na smyčce a na ploše a také se zde vyskladňuje na přejímky zákazníků. Zpřehlednil se pohyb výrobků, palet a práce osob ve skladu. Došlo k lepšímu plánování zakázek a jejich rychlejšímu vyřízení.

„Řešení splňuje naše očekávání, ačkoliv jsme za tu dobu poznali, že není bezchybné a je třeba mít kvalitní tým vlastních zaškolených uživatelů, dobrou podporu zajištěnou servisní smlouvou a zásobu náhradních dílů ve skladu,“ hodnotí projekt po třech letech od realizace Ladislav Pešata ml.

O spokojenosti v S&B svědčí i to, že v současné době se rozbíhá projekt řízení materiálového skladu se společností Aimtec.

Štítky