Světový den investičních fondů připadá na 19. dubna

Současná epidemie koronaviru dopadá na celosvětovou ekonomiku. Právě ekonomická krize byla před téměř 250 lety důvodem pro vznik prvního podílového fondu, který nabízel rozložení rizika a dlouhodobé zhodnocování vhodné pro drobné investory. Jen v portfoliu skupiny ČSOB je dnes celkem 114 různých podílových fondů, které nabízejí možnost investovat částky od 500 korun měsíčně a zajistit si tak zajímavé zhodnocení svých úspor. Světový den investičních fondů připadá na 19. dubna.

„Fondy mají potenciálně vyšší výnos než spořicí účet nebo termínový vklad. Účinně a bezpečně diverzifikují portfolio – jeden fond má v sobě obvykle desítky různých investic, čímž se výrazně snižuje tržní riziko. Investice jsou ve fondu spravovány profesionálním správcem, který umí vyhodnocovat všechna dostupná data a používat je v praxi,“ shrnuje hlavní výhody Martin Vašek, výkonný ředitel ČSOB pro investiční produkty.

I v dnešní době má tak smysl investovat do fondů. „Klíčem k úspěchu je pravidelnost a dlouhodobost, které umožní drobným investorům investujícím třeba jen 500 Kč měsíčně do podílových fondů maximálně zhodnotit jejich peníze, a to právě i v této velice turbulentní době,“ uzavírá Vašek.

Skupina ČSOB patří k nejvýznamnějším správcům podílových fondů na českém trhu. Firma ČSOB Asset Management obhospodařuje více než 132 miliard korun, tedy zhruba téměř čtvrtinu majetku na trhu. Podle Asociace pro kapitálový trh ČR je nyní v podílových fondech téměř 560 miliard korun.

Světový den investičních fondů se 19. dubna připomíná na počest narození Abrahama van Ketwicha, který založil v roce 1774 první investiční fond „Eendragt maakt Magt“ v reakci na tehdejší úvěrovou krizi. Vytvořil diverzifikovaný fond dluhopisů, kterým snížil investiční riziko pro malé investory a stal se tak zakladatelem prvních investičních fondů. Bližší informace ke dni investičních fondů jsou na: https://www.denfondu.cz/

Všechny investice lze díky ČSOB Investičnímu portálu sledovat a spravovat online, klientky a klienti zde mají kompletní a detailní přehled o jejich aktuálním vývoji a k tomu navíc i neomezenou nabídku dalších investičních příležitostí.