Mazars report: Českou republiku čeká období nízké inflace, HDP pomalu poroste

Mazars report: Ekonomika a finanční trhy na čtvrtletní bázi sleduje vývoj domácí a zahraniční ekonomiky a finančních trhů. Níže naleznete shrnutí informací o HDP, inflaci, úrokových sazbách, trhu práce či směnných kurzech.

Česká ekonomika je značně závislá na vývoji hospodářské situace v Německu. Má totiž velmi vysoký podíl hodnoty exportu k HDP a do Německa směřuje největší objem českého exportu. Slabý výkon německé ekonomiky a její výhled je rizikem pro růst ČR. V českém vývozu do Německa:

  • převažují meziprodukty, například kovové výrobky či součásti strojů;
  • je vysoký podíl tzv. specifických meziproduktů, které jsou určené jen pro konkrétní odběratele;
  • je patrná vlastnická provázanost českých a německých podniků.

Není proto příliš překvapivé, že vidíme velkou synchronizaci hospodářského vývoje v ČR a v Německu i na hodnotách mezikvartálního vývoje. Česká ekonomika vykázala podle předběžného odhadu v 3Q 2023 čtvrtletní pokles ve výši -0,3 %, na roční bázi dokonce -0,6 %. Výraznější růst HDP na čtvrtletní bázi ČNB ve své prognóze posunula až na rok 2024, hlavním tahounem růstu by měla být spotřeba domácností.

Prognóza vývoje inflace

Růst spotřebitelských cen by se na začátku roku 2024 měl podle predikce ČNB dostat po více než dvou letech zpět do inflačního pásma ČNB (1,0 % - 3,0 %). Rizikem predikce je vyšší než očekávané přecenění zboží a služeb v lednu 2024.

Úrokové sazby

Na listopadovém zasedání Bankovní rady ČNB dva členové hlasovali pro snížení repo sazby ČNB o 0,25 %, pro ponechání na současné úrovni 7,00 % hlasovalo pět členů. K prvnímu snížení repo sazby ČNB by mohlo dojít na prosincovém nebo únorovém zasedání Bankovní rady ČNB. Pokud měsíční inflace za leden 2024 bude v souladu se základním scénářem prognózy, potom se dá předpokládat velmi rychlé uvolnění monetární politiky ČNB.

Směnný kurz EUR/CZK

Směnný kurz EUR/CZK od dubna 2023 oslabil o více než 4,00 % a působil směrem k uvolnění měnové politiky ČNB. Zahájení cyklu poklesu korunových úrokových sazeb sníží úrokový diferenciál k euru i dolaru, koruna tak bude více zranitelná oproti spekulacím na její oslabení. Zvýšené čerpání úvěrů v EUR nefinančními podniky snížilo potřebu měnového zajištění exportních společností. Jedním z důležitých faktorů pro vývoj koruny (stejně jako v minulém období) bude měnová politika ČNB a použití devizových rezerv.

Trh práce

Odhad růstu průměrné nominální mzdy byl výrazně snížen na 7,5 % pro rok 2023 a 6,7 % pro rok 2024, především vlivem nižšího než očekávaného růstu mezd ve druhém čtvrtletí 2023 (na úrovni 7,7 % meziročně).

Reálné mzdy by se měly vrátit k růstu až na začátku roku 2024 vlivem výrazného zpomalení inflace. Poptávka po práci zůstane i ve zbytku roku 2023 silná a zaměstnanost tak ještě poroste. Obecná míra nezaměstnanosti od konce minulého roku mírně roste, na výhledu se pak bude zvyšovat již jen lehce.