S financováním tepelných čerpadel výrazně pomáhají dotace. Jaké jsou letos možnosti?

Tepelné čerpadlo je jedním z nejúspornějších zdrojů tepla. Českým domácnostem, které s energetickou krizí začaly konečně klást důraz na snižování spotřeby elektřiny a plynu, může navíc pomoci s dalšími úsporami. Využívání tepelných čerpadel podporuje svými dotacemi také stát. Při jejich čerpání mohou lidé snížit ekonomickou návratnost investice do tepelného čerpadla i na polovinu.

České domácnosti v době energetické krize poznaly nutnost úspor, například podle dat Energetického regulačního úřadu klesla v loňském roce spotřeba elektřiny v domácnostech meziročně téměř o čtyři procenta. Ve spotřebě plynu se pak české domácnosti uskromnily ještě více – v porovnání s rokem 2021 byla loni jeho spotřeba o pětinu nižší.

S úsporami energií lidem pomáhají také tepelná čerpadla, která ve velké míře nahrazují staré a nevyhovující tepelné zdroje. Z jedné spotřebované kilowatthodiny elektrické energie totiž dokážou vyrobit třeba i pět kilowatthodin tepla. Využívání tepelných čerpadel proto ve zvýšené míře podporuje stát a zájemci nyní mohou využít několik dotační programů. „Dotace dokáže výrazně snížit ekonomickou návratnost investice do nového zdroje tepla. Například náklady na běžné tepelné čerpadlo typu vzduch-voda se při využití dotace mohou běžné rodině vrátit za pět až sedm let,“ popisuje Vojtěch Janoušek, marketingový ředitel společnosti Acond.

Nová zelená úsporám – dotace pro každého

Jedním z nejúspěšnějších dotačních programů je Nová zelená úsporám, kde mohou o státní podporu žádat nejen majitelé rodinných i bytových domů, ale třeba i firmy. V rámci Nové zelené úsporám mohou lidé získat dotaci na výměnu starého zdroje tepla za tepelné čerpalo. Například u nejprodávanějších tepelných čerpadel typu vzduch-voda se dotace pohybuje ve výši 80 – 140 000 Kč. „Výše dotace na tepelné čerpadlo závisí nejen na jeho technologii, ale také na dalších faktorech – zda také ohřívá vodu nebo je připojeno k domácí fotovoltaické elektrárně,“ vysvětluje Vojtěch Janoušek a dodává, že dotace jsou v rámci Nové zelené úsporám omezené na maximálně 50 % způsobilých výdajů, do nichž lze ale zahrnout i náklady na instalaci.

Pokud máte starší rodinný dům, je možné využít novinku – dotace s názvem Oprav dům po babičce. Jedná se o novou součást programu Nová zelená úsporám, která učena hlavně pro renovace starých domů, ale podporuje také dotaci na tepelná čerpadla. „Výše dotace pro tepelné čerpadlo typu vzduch-voda je stejná, jako u běžné Nové zelené úsporám. Hlavní rozdíl je ten, že žadatelé mohou dostat peníze dopředu,“ říká Vojtěch Janoušek s tím, že dotaci na nový zdroj tepla je ale možné získat jen se současným zateplením domu.

Kotlíkové dotace pro nízkopříjmové domácnosti

Pro nízkopříjmové skupiny obyvatele jsou určené Kotlíkové dotace, jejichž administraci zařizují příslušné krajské úřady. Využít je mohou domácnosti, v nichž žadatele a všichni členové pobírají starobní důchod nebo invalidní důchod třetího stupně, případně také ti, kdo alespoň nějakou dobu od 1. 1. 2022 pobírali příspěvek na bydlení. Kotlíkové dotace jsou sice omezené na nízkopříjmové skupiny obyvatel, jsou ale poměrně velkorysé. Na tepelné čerpadlo může taková domácnost získat dotace ve výši až 180 000 korun. Navíc dotace může pokrýt až 95 % nákladů na zařízení. Dotace rozdělují kraje a konec léta a nadcházející podzim jsou hlavním obdobím, kdy o ně bude možné požádat.

S dotací pomůže také dodavatel

Přestože proces podání žádosti o dotaci se v posledních letech zjednodušil, stále to není úplně triviální záležitost. Zejména Nová zelená úsporám je kvůli složitějšímu podávání žádostí často kritizována. Při koupi tepelného čerpadla je proto dobré se obrátit na takového dodavatele, který vám se získáním dotace pomůže, případně doporučí vhodného odborníka. „Kvalitní dodavatel vám s vyřízením dotace pomůže. Pokud firma vyřízení dotací nenabízí, případně o nich mlčí, je nejspíš něco špatně,“ radí Vojtěch Janoušek, který rovněž důrazně doporučuje pořizovat tepelné čerpadlo přímo od výrobce. Na trhu se nezřídka lze setkat s tím, že prodávající nakoupí čerpadlo u výrobce a zákazníkovi ho pouze přeprodá, přitom se ale nepostará se o odbornou montáž ani o následný servis.

Výše dotace na tepelné čerpadlo v rámci Nové zelené úsporám a dotací „Oprav dům po babičce“:

Druh tepelného čerpadla

Maximální výše dotace

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění a přípravou teplé vody

100 000 Kč

Tepelné čerpadlo s teplovodním systémem vytápění bez přípravy teplé vody

80 000 Kč

Tepelné čerpadlo pro teplovodní systém vytápění s přípravou teplé vody připojené k FV systému

140 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch

60 000 Kč

Tepelné čerpadlo vzduch-vzduch s ohřevem vody

80 000 Kč

Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem

120 000 Kč

Tepelné čerpadlo země-voda s plošným kolektorem s ohřevem vody

140 000 Kč

Štítky