Firmy získaly od ČMZRB v první půlce roku podporu ve výši 23 mld. Kč

Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) v první polovině letošního roku malým a středním podnikům poskytla podporu v objemu 23 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů. ČMZRB tak participovala na polovině všech nových úvěrů do 30 milionů korun, které byly ve sledovaném období poskytnuty podnikatelům. Celkově za prvních šest měsíců letošního roku usnadnila realizaci 3 600 podnikatelských projektů.

Trh s úvěry do 30 milionů korun, jež čerpají zejména živnostníci a malí a střední podnikatelé, v loňském druhém kvartále s ohledem na nejistotu spojenou s koronavirovou pandemií zaznamenal boom následovaný poměrně silným ochlazením, které souviselo s obezřetností bank úvěrovat podnikatelský sektor. Což přetrvává do určité míry i nadále. Proto v posledním roce narostl význam národní rozvojové banky, subjektu, který mírní dopady hospodářských recesí. Její úlohu v ČR sehrává Českomoravská záruční a rozvojová banka.

„Za běžné situace, kdy se ekonomice daří, se podílíme na pětině až čtvrtině všech nově poskytnutých úvěrů do třiceti milionů korun, které jsou určeny zejména malým a středním podnikům. Od poloviny loňského roku jsme tento podíl navýšili na více než polovinu a stále jej držíme, což vypovídá o větší obezřetnosti komerčních bank úvěrovat podnikatelský sektor a potřebě sdílet riziko s naší bankou,“ uvádí Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB, a dodává: „Tento trend je charakteristický právě pro období hospodářských recesí, kterou zažíváme i nyní. Díky tomu, že na trhu působí i tzv. národní rozvojová banka, s níž mohou běžné banky sdílet riziko, neztrácí trh likviditu a podnikatelé mohou pokračovat ve své činnosti i dalších investicích.“

ČMZRB v první polovině letošního roku poskytla podnikatelům podporu v objemu 23 miliard korun napřímo poskytnutých či zaručených úvěrů, což je o deset miliard více než za prvních šest měsíců předcovidového roku 2019 a o 8 % méně než v prvním pololetí roku 2020, kdy byla o přibližně dvě třetiny zvýšená potřeba financování. V 93 % případů podnikatelé získali záruku za úvěr, jímž ve většině případů financovali své provozní potřeby. V ostatních případech se jednalo o zvýhodněný úvěr určený zejména k pořízení nových strojů, zařízení, technologií či rozšíření stávajících výrobních či skladových kapacit.

Nejčastěji (přes 90 %) podporu čerpaly malé podniky, přičemž každý druhý podpořený subjekt byl dokonce živnostník či drobný podnikatel s méně než 10 zaměstnanci. Devět procent podpořených firem byly středně velké podniky, ty velké s více než 250 zaměstnanci tvořily půl procento z celkového počtu podpořených podnikatelských subjektů.

Největší poptávka po financování byla od firem, které působí v oblasti maloobchodu a velkoobchodu. Z tohoto oboru byl každý třetí podpořený podnik. Čtvrtina podpořených firem pak působí v průmyslu a necelá pětina ve stavebnictví. Z hlediska regionálního členění čtvrtina podpořených subjektů působí v Praze, 12 % v Jihomoravském kraji a 11 % v Moravskoslezském kraji.

Skoro 60 % podpory, kterou ČMZRB ve spolupráci s komerčním sektorem v prvním pololetí letošního roku podnikatelům poskytla, směřovala z programů COVID. Z nich bylo profinancováno 1 900 projektů v objemu přes 13 mld. Kč napřímo poskytnutých nebo zaručených úvěrů. Dalších téměř 10 miliard Kč získali podnikatelé z běžných programů banky. Podporu z nich čerpalo ve sledovaném období 1 700 malých a středně velkých firem.

Vedle napřímo poskytnutých úvěrů či ručení za komerční úvěry ČMZRB poskytovala v prvním pololetí letošního roku ještě specifickou formu podpory pro podniky z oblasti cestovního ruchu. Jednalo se o záruku za spoluúčast, kterou musí cestovní kanceláře složit pojišťovně při sjednávání pojištění pro případ úpadku. Tuto formu podpory využilo 87 firem v objemu vystavených záruk přes 83 mil. Kč.