Cenu LPG lze nově fixovat na 2 roky. V létě je kapalný propan o desetinu levnější než během topné sezóny

Stejně jako u tuhých paliv je v případě propanového vytápění možné ušetřit nákupem zásoby paliva mimo topnou sezónu. Dle informací společnosti Primagas takto zákazník mohl v uplynulých letech ušetřit průměrně asi 12 % nákladů na vytápění. Při započtení dopravy i DPH nyní vychází čistý propan na 2,45 Kč/kWh a nově je možné si aktuální cenu zafixovat. Zákazník přitom nemusí platit jednorázově za celou dodávku LPG, ale zálohově.

Vytápění zkapalněným propanem mělo vždy význam především v lokalitách bez distribuční soustavy zemního plynu. Přestože je Česko poměrně hustě plynofikované, jsou regiony, kde zřídit plynovou přípojku není možné. Z výsledků Sčítání lidu, domů a bytů 2021 vyplývá, že vytápění plynem ze zásobníku využívá v Česku asi 23 tisíc domácností.

Největší podíl obcí bez plynových rozvodů je dle Českého statistického úřadu ve Středočeském a Jihočeském kraji. Nejen v těchto regionech ale bude význam propanového vytápění s povinnou odstávkou starých neekologických kotlů na tuhá paliva růst. LPG se totiž během plynové krize díky nezávislosti na Rusku osvědčilo jako mimořádně cenově stabilní zdroj energie.

„Plyn obecně je z praktického, ekologického i ekonomického hlediska optimálním zdrojem energie pro starší méně zateplené domy, kterých se ve velké míře výměna starých kotlů týká. Zkapalněný propan přitom může díky nezávislosti na distribuční síti zajistit výhody plynového vytápění i vaření kdekoliv,“ říká Jiří Karlík, generální ředitel společnosti Primagas. V případě LPG navíc loni nedošlo k takovým cenovým výkyvům jako u zemního plynu, elektřiny i tuhých paliv. „V současnosti propan zlevnil průměrně na 2,45 Kč/kWh, a to včetně DPH, dopravy i distribučních poplatků. Pro srovnání, jeho cena za celou dobu nepřekročila vládní cenový strop stanovený pro zemní plyn,“ připomíná Jiří Karlík s tím, že dlouhodobě je nyní LPG v průměru téměř o čtvrtinu levnější než v období před deseti a více lety.

Přestože se LPG nakupuje podobně jako tuhá paliva do zásoby – autocisterna doplní kapalný propan do zásobníku –, je možné si od letoška pro budoucí dodávky zafixovat aktuální ceny. „S rostoucím významem propanového vytápění chceme učinit nákup plynu pohodlnějším pro širší okruh zákazníků. Při objednávce v období od května do srpna, kdy je LPG na burze nejlevnější, si tak zákazník může cenu dodávaného propanu fixovat na dva roky dopředu,“ popisuje Jiří Karlík, podle kterého navíc není nutné platit za dodaný plyn jednorázově. Stejně jako u zemního plynu nebo elektřiny lze nastavit zálohové platby. Zákazník si tak může rozložit náklady za plyn do celého roku, nově bez nutnosti instalace plynoměru.

Pořízení nového zdroje vytápění představuje investici na další desítky let. Odklon od fosilních zdrojů a dekarbonizace ale perspektivu propanového vytápění nijak nenaruší. „Do roku 2040 LPG postupně nahradíme alternativami v podobě bioLPG, obnovitelného dimethyletheru neboli rDME, případně dalšími obnovitelnými plyny, které lze už nyní využívat ve stávajících instalacích. Nehrozí tak, že by bylo nutné za pár let měnit třeba kotel nebo jiná zařízení,“ upřesňuje Jiří Karlík.

Štítky

LPG