Průměrná doba pracovní neschopnosti se v Česku zkracuje. Jak ji zvládnout i s hypotékou?

Nemoc i úraz má velký dopad na rodinný rozpočet. Jaké pojištění uzavřít, abyste i v pracovní neschopnosti zvládali úvěr splácet?

Nemoc nebo úraz přichází nenadále. Během několikaměsíční pracovní neschopnosti můžete přijít o desítky tisíc korun. Tyto peníze budou jistě scházet nejen při placení běžných výdajů, ale i pravidelných splátek hypotéky. 

„Několikadenní výpadek příjmu zvládne řada Čechů pokrýt z vlastních úspor. Horší situace ovšem nastává v okamžiku dlouhodobé pracovní neschopnosti. Právě pro tyto případy se vyplatí mít vhodné pojištění úvěru, které vám pokryje měsíční splátky hypotéky a případně i dalších spotřebitelských úvěrů. O pojištění schopnosti splácet hypotéku by měli vážně uvažovat především živnostníci (OSVČ), kteří si neplatí nemocenské pojištění nebo si ho dobrovolně hradí pouze v minimální výši,“ upozorňuje Miroslav Majer, CEO fintech startupu hyponamíru.cz.

Co je to pracovní neschopnost

Pracovní neschopnost je stav, kdy nemůžete ze zdravotních důvodů vykonávat své zaměstnání. Dočasně práce neschopným vás musí uznat lékař. Důvodem pracovní neschopnosti mohou být jak různé nemoci, tak i úrazy. Mezi nejčastější diagnózy se řadí nemoci dýchací soustavy, kam patří například infekce dýchacích cest a chřipky. Na dalších příčkách jsou nemoci pohybové soustavy, úrazy a otravy.

Jak dlouho Češi stonají?

V roce 2021 byla podle dostupných dat průměrná délka trvání pracovní neschopnosti z důvodu nemoci či úrazu 34,5 dne. Průměrná doba pracovní neschopnosti se v Česku v průběhu let zkracuje. Pro srovnání, v roce 2011 to bylo 44,1 dne.

Statistiky rovněž ukazují, že osoby samostatně výdělečně činné se ocitají v pracovní neschopnosti méně často než zaměstnanci. Pokud jim ovšem zdravotní stav nedovolí pracovat, průměrná doba jejich pracovní neschopnosti je oproti zaměstnancům přibližně dvojnásobná (77 dnů vs. 38 dnů).

Zaměstnanci a pracovní neschopnost

Zaměstnancům vyplácí v prvních 14 dnech dočasné pracovní neschopnosti náhradu mzdy zaměstnavatel. Od 15. dne náleží zaměstnanci nemocenská, kterou hradí Česká správa sociálního zabezpečení. Nemocenské se zpravidla poskytuje nejdéle 380 kalendářních dnů (tzv. podpůrčí doba) ode dne vzniku dočasné pracovní neschopnosti nebo nařízení karantény.

Miroslav Majer k tomu dodává: „I když má zaměstnanec nárok na náhradu mzdy a dávky nemocenského pojištění, tyto příjmy budou výrazně nižší než běžný příjem ze zaměstnání. Například zaměstnanec uplatňující slevu na jedno dítě s průměrným hrubým měsíčním příjmem 45 tisíc korun přijde během tří měsíců pracovní neschopnosti o více než 30 tisíc korun. Komerční pojištění hypotéky se v tomto případě rozhodně vyplatí.“

Podnikatelé a pracovní neschopnost

Pracovní neschopnost má mnohem výraznější finanční dopad na OSVČ. Oproti zaměstnancům totiž za prvních 14 dní nemoci nezískají žádnou náhradu mzdy. Od 15. dne mají stejně jako zaměstnanci nárok na dávky nemocenského pojištění, ale pouze za předpokladu, že si dobrovolně platí nemocenské pojištění.  Statistiky ovšem ukazují, že většina podnikatelů si toto pojištění neplatí. V roce 2021 si dobrovolně platilo nemocenské pojištění necelých 16 procent OSVČ, u nichž byla samostatná výdělečná činnost vedena jako hlavní činnost.

Pokud si jako OSVČ platíte pouze minimální měsíční pojistné na nemocenské pojištění ve výši 168

Jak funguje pojištění pracovní neschopnosti?

Pojištění pracovní neschopnosti z důvodu nemoci nebo úrazu si lze sjednat v rámci soukromého životního pojištění k hypotéce nebo také v rámci balíčku bankopojištění. Princip fungování tohoto typu pojištění je v případě pracovní neschopnosti velmi jednoduchý.  „Po uplynutí karenční doby je třeba pojišťovně doložit potvrzení o pracovní neschopnosti a lékařskou zprávu. Pokud jsou splněny i ostatní podmínky plynoucí z pojistné smlouvy, pojišťovna vám vyplatí sjednanou denní dávku. V případě dlouhodobější pracovní neschopnosti můžete například po jednom měsíci pracovní neschopnosti požádat pojišťovnu o zálohové plnění,“ vysvětluje Miroslav Majer.

Pojištění splátek úvěru

Kromě pojištění pracovní neschopnosti si můžete sjednat také pojištění splátek úvěru. Rozdíl je v tom, že vám pojišťovna v případě nemoci či úrazu nevyplácí denní dávku, ale hradí za vás splátky úvěru. Pojistné plnění můžete získat i v dalších situacích. Například v případě úmrtí či plné invaliditě může pojišťovna uhradit zbývající dluh. Smlouva může obsahovat i pojištění proti ztrátě zaměstnání. Záleží na konkrétním typu a nastavení pojistného produktu.

Na co si dát pozor

Při výběru pojištění pracovní neschopnosti si pečlivě přečtěte smlouvu. Pozornost věnujte zejména karenční době, všem omezením a výlukám. Riziko pracovní neschopnosti nemusí automaticky krýt každou nemoc. Například u pracovní neschopnosti z důvodu bolesti zad jsou pojišťovny, které budou k uplatnění plnění požadovat předložení neurologického nálezu. Některé pojišťovny rovněž nemusí plnit po celou dobu léčby – například nehradí dobu rehabilitace. 

Pojišťovny si rovněž stanovují určitou čekací dobu, kdy například první dva měsíce od počátku pojištění nezískáte v případě nemoci pojistné plnění.

Kdo poradí s výběrem

Výběr pojištění je vhodné svěřit nezávislým pojišťovacím specialistům. Nabídky jednotlivých pojišťoven se totiž značně liší a při výběru je nutné přihlédnout i k individuálním potřebám každého zájemce. Vyhodnotit je třeba také všechna rizika hypotéky, aktuální finanční situaci, zohlednit výši příjmů a výdajů či vykonávanou profesi. Pro každého může vypadat nejvýhodnější pojištění trochu jinak.

Kategorie


Nepřehlédněte