Rozjet vlastní podnikání mohou lidé i na menším městě. Kyjov je toho důkazem

Kyjov je prvním menším městem v České republice, které letos podpořilo kurz Podnikni to! pro zájemce o podnikání z řad studentů i široké veřejnosti. Město chce podpořit a udržet začínající podnikatele v regionu. V Kyjově má brzy vyrůst také specializované sdílené pracoviště a poradenské centrum.

Za odbornou pomocí a potřebným zázemím se již začínající podnikatelé nemusejí stěhovat do Brna nebo Prahy. Pomoc s rozjezdem vlastního podnikání najdou lidé s chutí podnikat i na menším městě. Důkazem je pilotní projekt Podnikni to! v Kyjově, který se nyní po osmi týdnech praktických workshopů chýlí do finále. „Kurz podnikání jsme otevřeli v menším městě úplně poprvé a zájem občanů Kyjova i přilehlých menších obcí nás velmi mile překvapil. Obzvláště si ceníme důvěry vedení města, které jako první mezi menšími městy v České republice podpořilo náš kurz podnikání,“ uvádí Maxim Dužek, spoluautor projektu Podnikni to!

V rámci bezplatného kurzu Podnikni to! se studenti i podnikavci z řad široké veřejnosti naučili hledat podnikatelské nápady, testovat potenciál vlastních projektů, rozvíjet je pod dohledem zkušeného lektora a řadě dalších dovedností, které využijí na samém začátku podnikání. „V kurzu jsem se naučil mluvit o svém nápadu, pracovat s trémou, ekonomicky zhodnotit svou vizi a také jsem si vyzkoušel metodiku pro ověřování nápadů. Navíc mě kurz motivoval k prvním krokům v realizaci. Rovněž jsem získal několik nových známých a hodně kontaktů. Kurz splnil má očekávání, a navíc je i zábavný,“ popisuje přínosy kurzu Petr Martinek.

Spektrum oborů, ve kterých by se chtěli účastníci kurzu v budoucnu uplatnit, je velmi široké. V prostorách kyjovské radnice se sešli například podnikavci, kteří by si rádi otevřeli vlastní kavárnu, čajovnu či kadeřnictví nebo se věnovali navrhování oděvů. Někteří také zamýšlejí spojit své podnikání s místními tradicemi a jedinečnou polohou Kyjova. Velký potenciál má například podnikání v oblasti sadařství, vinohradnictví, výroby doplňkového sortimentu do vinoték nebo pořádání různých kulturních akcí. „Kyjov je městem tradic, folkloru a dobrého vína. Je obklopen nádhernou fotogenickou krajinou, kvůli které do regionu přijíždějí turisté z celého světa. Především v oblasti cestovního ruchu skýtá Kyjovsko velký – a myslím, že zdaleka ne plně využitý – potenciálů. Záměr přinést do Kyjova kurz Podnikni to! je pevně spjatý s ambicí přesvědčit zdejší podnikavce, že kvůli svým záměrům nemusejí odcházet do větších měst. Že své podnikatelské plány mohou realizovat tady v regionu. Lokální podnikavost chceme podporovat i v budoucnu,“ uvádí starosta Kyjova František Lukl.

Kurz Podnikni to! není jedinou aktivitou, kterou vedení města lokální podnikatele podporuje. Pod záštitou města se například od roku 2016 koná Veletrh pracovních příležitostí, na němž se prezentují firmy z regionu a blízkého okolí. Zpravidla každý rok se také koná setkání s podnikateli. František Lukl k plánovaným aktivitám Kyjova dodává: „Připravujeme vznik zařízení, které by se mělo stát sdíleným pracovištěm a poradenským centrem pro absolventy a začínající podnikatele. Byl by to takový minimalistický podnikatelský inkubátor. V plánu máme i významné rozšíření průmyslové zóny Traktorka.“

Štítky