Ve střední a východní Evropě bylo loni uzavřeno 846 transakcí v hodnotě 39 mld. eur, trhy navzdory otřesům zažily úspěšný rok

Navzdory mimořádným regionálním a globálním otřesům zaznamenaly trhy v oblasti fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě loni opět velmi úspěšný rok. Oproti rekordnímu roku 2021 sice aktivita investorů mírně poklesla, přesto region zůstává z pohledu nákupů a prodejů firem nadále odolným a atraktivním. Počet uzavřených transakcí dosáhl 846 v celkové hodnotě 39,2 miliardy eur. Vyplývá to ze studie “Investing in CEE: Inbound M&A Report”, kterou zveřejnila mezinárodní auditorská, daňová a poradenská společnost Mazars ve spolupráci se společností Mergermarket.

Ačkoliv zveřejněná data představují pro region meziroční pokles, objem a celková hodnota se oproti roku 2021 snížily o 5 %, resp. 21 %, je vhodné upozornit na dva klíčové body:

1.     Rok 2021 se bude z pohledu uzavřených obchodů jen těžko překonávat, a to zejména díky tehdejším nízkým úrokovým sazbám a vysoké dynamice trhu fúzí a akvizic po pandemii.

2.     Střední a východní Evropa nebyla jediná, kdo se potýkal s globálními vlivy v oblasti fúzí a akvizic způsobenými následky pandemie a vypuknutím války na Ukrajině - postiženy byly všechny části světa bez výjimky. Meziroční poklesy objemu a hodnoty transakcí v regionu CEE byly podstatně méně výrazné než ty, které byly zaznamenány celosvětově (včetně vyspělých ekonomik západní Evropy a Severní Ameriky).

Z pohledu počtu uzavřených transakcí také střední a východní Evropa zůstala mimořádně lákavým regionem pro mezinárodní investice. Celkový podíl M&A transakcí v regionu, na nichž se podíleli přeshraniční investoři, vzrostl v roce 2022 na 64 %, což představuje o čtyři procentní body více než v předchozím roce a dosáhl nejvyššího podílu od roku 2015.

V oblasti “private equity” se aktivita po rekordním roce 2021 zmírnila a objem odkupů meziročně poklesl o 31 %. Jejich hodnota poklesla ještě více, a to o 66 %, přičemž v roce 2022 činil objem odkupů 3,4 miliardy eur oproti 9,9 miliardy eur v roce předchozím. Přesto se objem odkupů v roce 2022 držel s ohledem na historický kontext pozoruhodně dobře a zůstává jedním z nejvyšších v historii (celkem 97 transakcí, což snadno překonává jakoukoliv roční zaznamenanou hodnotu v letech 2015-2020).

„Rok 2022 byl negativně ovlivněn další do značné míry nečekanou turbulencí – únorovým napadením Ukrajiny ze strany Ruska. Ekonomické tlaky, se kterými se začali potýkat investoři i cílové společnosti již v roce 2021, se touto geopolitickou událostí dále prohloubily. Výrazně se zvýšila míra inflace a potažmo hladina úrokových sazeb. Zejména prudce stouply ceny energií, což v ekonomice relativně závislé na tradiční výrobě představuje závažné komplikace. Zároveň přetrvávaly problémy staršího data – nespolehlivé dodavatelsko-odběratelské řetězce, respektive „vyluxovaný“ český trh pracovních sil. Firmy v některých oborech tak čelily značnému poklesu tržeb, marží a volného peněžního toku. To obecně vede ke snížení jejich hodnoty,“ zhodnotil uplynulý rok z hlediska vývoje trhu fúzí a akvizic vedoucí oddělení M&A Mazars v České republice Lukáš Hruboň.

 Podmínky pro uzavírání obchodů sotva mohly být náročnější. Přesto, jak popisuje naše studie, byl dopad na M&A aktivitu v regionu CEE mnohem méně výrazný, než se mnozí zpočátku obávali. Ve skutečnosti jsme byli svědkem velmi úspěšného roku,“ dodal Lukáš Hruboň.


 

Trh fúzí a akvizic v České republice v roce 2022

Česká republika zaznamenala v roce 2022 celkem 81 fúzí a akvizic v celkové zveřejněné hodnotě 702 milionů eur. Největší z nich – a pátý největší private equity obchod roku v regionu CEE – bylo financování ve výši 220 milionů eur pro online obchodníka s potravinami Rohlik Group. Mezi různými investory projektu v čele s belgickou firmou Sofina byla rovněž Evropská banka pro obnovu a rozvoj. Včetně této transakce byly čtyři z pěti největších obchodů v České republice v oblasti private equity uskutečněny v technologickém sektoru.

Bankovnictví bylo dalším sektorem, který zaznamenal v roce 2022 významnou aktivitu. Velká část uskutečněných transakcí byla přímým důsledkem ruské invaze na Ukrajinu. Mezi významné obchody patřila akvizice v Rusku vlastněné banky Expobank CZ českou bankou CREDITAS. V roce 2022 došlo také k likvidaci bankovních operací Ruskem ovládané Sberbank CZ po odebrání licence Českou národní bankou. Česká spořitelna koupila místní úvěrové portfolio Sberbank CZ v hodnotě 135 milionů eur, což je druhá největší transakce loňského roku v České republice.

Mezi další klíčová zjištění studie patří:

Regionální hotspoty. Mezi čtyři nejvýznamnější země z pohledu fúzí a akvizic ve střední a východní Evropě patřily s nejvyšším objemem M&A transakcí v roce 2022: Polsko (s 235 transakcemi), Rakousko (120), Česká republika (81) a Rumunsko (76). Pokud jde o celkovou hodnotu transakcí (pouze zveřejněné obchody), na prvních dvou místech se rovněž umístily Polsko a Rakousko, následované Maďarskem a Chorvatskem.

Sektor technologií je tahounem. Oblast technologií, měřeno objemem transakcí, vyniká jako primární zdroj přeshraničních transakcí do střední a východní Evropy, kdy kupující má domicil mimo region. Zatímco počet zaznamenaných obchodů (108) klesl o 13 % oproti výjimečným úrovním dosaženým v roce 2021 (124), počet uzavřených fúzí a akvizic patří k nejvyšším v historii. Je tak významně vyšší než v roce 2020, kdy bylo uzavřeno 60 transakcí.

Pro rok 2023 převažuje optimismus

Region nadále nabízí skvělé příležitosti pro sektorovou či regionální konsolidaci v segmentu středních firem napříč odvětvími -  od zdravotnictví a cestovního ruchu po výrobní sektor a technologie.

Michel Kiviatkowski, CEE Financial Advisory Leader a Managing Partner Mazars v Polsku k tomu s ohledem na předpokládaný budoucí vývoj uvádí: „Rok 2023 bude určitě náročný. Region CEE má však výhodu v podobě pro investory velmi atraktivních a kvalitních firem, kreativitě investorů a pokračující podpoře evropského fondu „Recovery and Resilience Facility", který má pro 12 členských zemí EU ve střední a východní Evropě připraveno více než 100 miliard eur. Tyto skutečnosti a zdravé ekonomické základy regionu naznačují, že existují dobré důvody k tomu, abychom byli ohledně příštího roku příměřeně optimističtí.“

Štítky