Skupina Mazars rostla meziročně o 16,4 %, nejvíce od roku 2007

  • Skupina Mazars zaznamenala globálně rekordní obrat 2,45 miliardy eur
  • Meziroční růst o 16,4 % ukazuje sílu modelu integrovaného partnerství
  • Mazars Nejvyšší růst od roku 2007 potvrzuje pozici Mazars jako přední mezinárodní auditorské, daňové a poradenské firmy na vysoce konkurenčním trhu.
  • Dvouciferný růst ve všech regionech a všech liniích služeb naznačuje význam a důvěru v mezinárodní rozvoj a vyváženou multidisciplinární strategii Mazars.

Mazars, mezinárodní auditorská, daňová a poradenská skupina zaznamenala dvojciferný růst 16,4 % blížící se obratu 2.45 miliardy eur. Obrat zahrnuje silný růst ve všech regionech a službách, a to jak v oblasti auditu, tak v oblasti neauditorských služeb. Klíčovými aspekty dalšího rozvoje jsou dle Mazars technologie a udržitelnost.

„Rok 2022 byl bohatým na události a otestoval agilitu společností na celém světě,“ řekl Hervé Hélias, generální ředitel a předseda představenstva Mazars Group. Silný výkon napříč regiony a službami odráží mezinárodní expanzi Mazars, která probíhá ve velkém měřítku v téměř 100 zemích. Zdůrazňuje ale rovněž i význam multidisciplinárního přístupu společnosti. Strategií rozvoje Mazars je udržovat správnou rovnováhu mezi auditem na jedné straně a poradenskými službami na straně druhé. „Rozumíme specifickým sektorovým potřebám a trendům,“ dodal Hervé Hélias.

V roce 2022 ukázala každoroční studie Mazars mezi top manažery globálních společností C-suite barometer, že technologie a udržitelnost jsou dva hlavní trendy, u nichž se očekává, že budou mít největší dopad na společnosti. Lídři jsou pod tlakem, aby se přizpůsobili a digitalizovali své podnikání a fungování, změnili způsob své práce a zajistili udržitelný růst. Musí také zůstat atraktivní a konkurenceschopní. Mazars je součástí těchto trendů a ty zůstávají pro firmu zásadními investičními oblastmi. „V době, kdy se audit nachází na křižovatce, má Mazars ambiciózní strategický plán na modernizaci a digitalizaci auditu ve prospěch klientů, auditorů a celého podnikového prostředí. Investujeme do technologií, které přinášejí přidanou hodnotu v reálném čase do rozhodování a zkušeností našich klientů,“ uvedl Hervé Hélias. „Stejně tak investujeme do pokročilejších nástrojů pro analýzu dat tak, abychom zlepšili práci našich auditorů. Své úsilí zaměřujeme také na další modernizaci širokého spektra poradenských služeb založených na technologiích, včetně daňových, právních, finančních poradenských, konzultačních a služeb v oblasti udržitelnosti,“ dodává Hélias.

Stejně jako většina dnešních poradenských společností má Mazars odpovědnost za rozvoj jejího obchodního modelu tak, aby byl dlouhodobě udržitelný. „V tomto ohledu máme jasně definovanou strategii udržitelnosti postavenou na pěti pilířích – integritě, lidech, životním prostředí, komunitě a nabídce služeb udržitelnosti našim klientům,“ řekl Hervé Hélias, generální ředitel a předseda představenstva Mazars Group.

 

---

Nejdůležitější globální finanční výsledky společnosti Mazars za rok 2021/2022

·       Příjmy z poplatků k 31. srpnu 2022: 2,45 mld. eur

·       Dvouciferný meziroční růst na úrovni 16,4 %, včetně forexového vlivu +2,9 % a organického růstu 13,3 %

·       Růst v oblastech služeb:

o   audit (43 %) +15,5 % [Mazars audituje 2 700 subjektů veřejného zájmu po celém světě, z nichž 1 300 má sídlo v Evropě a 960 je kótováno na regulovaném trhu, včetně 480 kótovaných v Evropě. Mazars patří páté místo na evropském trhu auditu kótovaných evropských společností].

o   poradenství (11 %) +9,6 %

o   financial advisory (8 %) +29,7 %

o   právní poradenství (2 %) +18,6 %

o   outsourcing (18 %) +14,3 %

o   daňové služby (18 %) +15,9 %

·       Růst v regionech:

o   Afrika a Střední východ +21,7 %

o   Severní a Jižní Amerika +22,4

o   Asie a Tichomoří +17,1 %

o   Evropa +14,6 %

·       Šest nových zemí přibylo do integrovaného partnerství Mazars: Bosna a Hercegovina, Burkina Faso, Lotyšsko, Litva, Severní Makedonie a Zimbabwe.