PetExpert se stal generálním partnerem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat

Společnost PetExpert, dle veterinářů jednička na trhu pojištění domácích mazlíčků, se stala generálním partnerem České asociace veterinárních lékařů malých zvířat (ČAVLMZ). Partnerství si bere za cíl maximálně přiblížit odborné postupy v diagnostice a léčbě malých zvířat k současným možnostem medicíny. Dalším cílem partnerství je podpora vzdělávání veterinárních praxí prostřednictvím seminářů asociace, na kterých budou přednášet špičky v oboru z tuzemska a zahraničí.

Spolupráce společnosti PetExpert a ČAVLMZ probíhala již v loňském roce. „Prostřednictvím generálního partnerství chceme spolupráci dále posílit. Jedním z našich cílů je pomoci ČAVLMZ rozšířit členskou základnu a získat odborné přednášející ze zahraničí, kteří by pro členy asociace zajišťovali vědecké semináře,“ říká ke spolupráci uzavřené do konce srpna 2024 Bedřich Synek, ředitel společnosti PetExpert, jejímž pojistitelem je ČSOB Pojišťovna. „Společnost PetExpert je pro nás silným partnerem vzhledem k jejím zkušenost nejenom na českém, ale i na dalších zahraničních trzích,“ říká Ondřej Cita, prezident České asociace veterinárních lékařů malých zvířat.

Společným zájmem obou partnerů je rozvíjet myšlenku obecných odborných veterinárních postupů v diagnostice a léčbě malých zvířat, které budou odrážet současné medicínské možnosti a zároveň budou odborně spojovat jednotlivé členy ČAVLMZ nebo jimi vedené veterinární praxe. „Odborné postupy jsou základním vodítkem v diagnostice a léčbě již popsaných symptomů, nozologických jednotek nebo onemocnění,“ vysvětluje Ondřej Cita, prezident ČAVLMZ.

Spolupráce společnosti PetExpert s asociací znamená i posílení propojení s dalšími odbornými institucemi. ČAVLMZ totiž úzce spolupracuje například s Komorou veterinárních lékařů ČR či se Státní veterinární správou ČR. Vedle toho je rovněž v intenzivním kontaktu s obdobnými organizacemi v okolních zemích.