Musí předčasný důchodce přestat pracovat?

Výpočet předčasného důchodu koncem roku 2022 je výhodnější než výpočet klasického důchodu v roce 2023. Do předčasného důchodu tak aktuálně odchází nejvíce lidí. Někteří z nich chtějí ještě pracovat, jaké podmínky pro ně platí?

Současně pobírat předčasný důchod a příjem ze zaměstnání je možné pouze v případě, že nevzniká povinnost z takového příjmu platit sociální pojištění. Předčasní důchodci tedy nemohou až do dosažení řádného důchodového věku pracovat na pracovní smlouvu, a to ani v případě sjednání alternativního úvazku. „Dostávat na účet předčasný důchod a současně mít příjem ze zaměstnání je možné pouze v případě práce na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti s hrubou odměnou do limitu,“ upřesňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Kdy se neplatí povinné pojistné z pracovních dohod

V případě hrubé měsíční odměny z dohody o provedení práce nepřekračující 10 000 Kč a z dohody o pracovní činnosti nepřekračující 3 499 Kč se neplatí sociální pojištění a takový příjem je možné mít současně k předčasnému důchodu. U dohody o pracovní činnosti se navíc limit pro rok 2023 zvyšuje o 500 Kč. „Předčasný důchodce přitom může na základě pracovních dohod s hrubou odměnou do limitu pracovat pro více zaměstnavatelů současně,“ dodává Gabriela Ivanco.

Co když chce předčasný důchodce dále pracovat?

Někteří občané v předdůchodovém věku volí koncem letošního roku odchod do předčasného důchodu z důvodu výhodnějšího výpočtu než při výpočtu klasického důchodu v příštím roce, ale současně chtějí stále pracovat na plný úvazek. Nechtějí tedy již pouze pobírat předčasný důchod. V takovém případě je nutné si požádat o předčasný důchod bez jeho výplaty. V tomto případě bude vypočten vyšší důchod, který se však začne pobírat až po dosažení řádného důchodového věku nebo po skončení zaměstnání, podle toho, co nastane dříve. „Pro příští rok nedochází k nějaké nepříznivé legislativní změně při výpočtu starobního důchodu, ale v roce 2022 je výpočet důchodu díky dvěma mimořádným valorizacím mimořádně výhodný, proto došlo k této zvláštnosti, že výpočet předčasného důchodu koncem letošního roku je výhodnější než v příštím roce,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

V důchodovém věku již nejsou omezení

Příjmová omezení se na předčasné důchodce vztahují pouze do dosažení jejich zákonného důchodového věku. Jakmile předčasný důchodce dosáhne řádného důchodového věku, tak již může pracovat i na pracovní smlouvu na plný úvazek a výše sjednané hrubé mzdy není nijak omezena. „Pasivní příjmy, ze kterých se neplatí sociální pojištění, například z kapitálu, mohou mít předčasní důchodci v neomezené výši po celou dobu,“ doplňuje Gabriela Ivanco.