Změnili jste letos zaměstnání? Možná musíte podat daňové přiznání

Někteří zaměstnanci musí z důvodu změny zaměstnání během letošního roku podat sami daňové přiznání, i když mají pouze příjmy ze zaměstnání. Vyplňování daňového přiznání není totiž záležitostí pouze osob samostatně výdělečně činných.

Při změně zaměstnavatele během roku nemají žádné daňové starosti zaměstnanci, jejichž zaměstnání na sebe navazují a u všech zaměstnavatelů podepsali prohlášení k dani a přitom nemají žádné jiné zdanitelné příjmy zakládající povinnost podat daňové přiznání. Požádají totiž mzdovou účetní svého nového zaměstnavatele o provedení ročního zúčtování daně, a to do 15. února. „Případný daňový přeplatek, např. z důvodu uplatnění daňových odpočtů, se následně obdrží ve výplatě po provedeném ročním zúčtování daně za rok 2022, nejpozději ve výplatě za březen příštího roku,“ doplňuje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Práce během výpovědní lhůty

Pokud zaměstnanec obdrží od zaměstnavatele výpověď nebo sám výpověď podá, potom běží zákonná dvouměsíční výpovědní lhůta, která začíná běžet od prvního dne následujícího měsíce po jejím doručení. Někteří zaměstnanci přitom již během výpovědní lhůty začínají pracovat pro nového zaměstnavatele, např. na zkrácený úvazek nebo dohodu o pracovní činnosti. V jednom měsíci tedy mají příjem od dvou zaměstnavatelů současně „V případě, že je alespoň v jednom měsíci daného roku odvedena zálohová daň z příjmů ze dvou zaměstnání, potom vzniká povinnost podat za příslušný rok daňové přiznání,“ sděluje Gabriela Ivanco.

Zjednodušený daňový formulář

Daňoví poplatníci s příjmy pouze ze závislé činnosti dle § 6 zákona o daních z příjmů vyplňují zjednodušené dvoustránkové daňové přiznání. V daňovém přiznání uplatní všechny daňové slevy a daňové odpočty, na které mají nárok. Přílohou k daňovému přiznání jsou vždy příslušná potvrzení o zdanitelných příjmech od všech zaměstnavatelů. „Při příjmech pouze ze závislé činnosti se nikdy nevyplňují přehledy pro OSSZ a zdravotní pojišťovnu, veškeré platby na sociální a zdravotní pojištění jsou splněny měsíčními srážkami z výplaty během roku,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Platba zdravotního pojištění jako OBZP

V praxi dochází k situacím, že nové zaměstnání nenavazuje ihned na původní zaměstnání. V případě, že mezera v zaměstnání je delší než jeden kalendářní měsíc a nedojde k registraci na úřadu práce, tak vzniká povinnost platit zdravotní pojištění. Během takové mezery v pojištění jsou totiž pojištěnci vedeni jako osoby bez zdanitelných příjmů. Za občany v evidenci na úřadu práce platí zdravotní pojištění stát. V roce 2022 musí OBZP platit za každý měsíc zdravotní pojištění ve výši 2 187 Kč. „Při změně zaměstnání je ideální, když nové zaměstnání navazuje na to původní, pokud tomu tak není, je vhodné se registrovat na úřadu práce,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Štítky