Udržitelným investicím nejvíce věří mladí. Do ekologických společností investuje 8 % lidí do 26 let

  • Pro 65 % lidí je při uvažování o ekologických opatřeních důležitější finanční návratnost než ochrana životního prostředí.
  • Češi nejčastěji investují do úsporného osvětlení, využívá je 73 % lidí. Do zateplení domu investovalo 43 % Čechů a 36 % lidí má doma retenční nádrž nebo sud na dešťovou vodu.
  • Skoro desetina lidí do 26 let a 7 % Čechů ve věku od 27 do 35 let investuje do udržitelných společností.
  • Více než polovina Čechů neví, že kryptoměny mají negativní vliv na životní prostředí a 25 % lidí do 26 let si dokonce myslí, že jsou ekologické.

Finanční návratnost úsporných opatření je pro 20 % Čechů důležitější než před začátkem koronavirové krize. Vyplývá to z průzkumu společnosti Generali Investments CEE prostřednictvím aplikace Instant Research agentury Ipsos.

Peníze na prvním místě

Zdravé životní prostředí je podle průzkumu důležité pro 98 % lidí. Při rozhodování o investicích, které jej mohou pomáhat chránit, se ale dvě třetiny lidí neřídí podle svého přesvědčení, ale podle finanční výhodnosti. Více než třetina Čechů také odkládá investice do udržitelných společností nebo ekologických opatření v domácnosti kvůli tomu, že se jim nevyplatí. Finanční podpora nebo větší výnos by k dalším úsporným opatřením motivoval 86 % dotázaných.

Podle Čechů může nejvíce pomoci ochraně životního prostředí změna vlastního chování, věří tomu 93 % respondentů. Podle téměř poloviny dotázaných a 66 % lidí do 26 let záleží také na výběru kupovaných produktů. Jen 6 % lidí ví, že mohou klimatu prospět i investicemi do ekologických společností nebo fondů zaměřených na udržitelnost. U lidí do 26 let je to ovšem 14 %.

„Data ukazují, že Čechům na životním prostředí záleží, ale peníze jsou pro ně důležitější. Zvláště mladí lidé si už ale často uvědomují, že investice do ekologicky zodpovědných firem v sobě spojují výdělek i pomoc klimatu. Růstu povědomí a zájmu o investice do udržitelných společností u mladých lidí pomáhá i to, že vládní organizace i firmy se snaží bojovat proti dezinformacím a takzvanému „greenwashingu“. Není tak již možné bez vysvětlení nějaký produkt či službu označit za ‚zelený‘. Namísto toho si společnosti stanovují konkrétní cíle a zveřejňují reálná data o své činnosti,“ vysvětluje Marco Marinucci, portfolio manažer Generali Fondu živé planety společnosti Generali Investments CEE.

Co jsou to udržitelné investice?

Za udržitelné investice můžeme považovat jakýkoli finanční vklad, u kterého očekáváme jak finanční návratnost, tak pozitivní vliv na životní prostředí. Patří mezi ně proto jak například zmiňovaná výměna osvětlení nebo zateplení domu, tak i investování do společností, které jsou ve svém podnikání ohleduplné vůči životnímu prostředí.

O možnosti investovat do společností usilujících o udržitelnost ví jen 37 % Čechů, u mladých je to ovšem více než 54 %. Právě u nich začíná být tento druh investic oblíbený, do udržitelných společností investuje 8 % dotázaných do 26 let a 7 % lidí od 27 do 35 let.

„Investice do fondů zaměřených na udržitelnost jsou velmi dobrým způsobem, jak vhodně rozložit své portfolio. Důraz na ochranu životního prostředí se již projevuje prakticky ve všech odvětvích. Klíčovou roli hraje zejména přechod na čistou energii v průmyslových odvětvích a povědomí spotřebitelů. Ti od společností stále více požadují upřímnost a otevřenost ohledně jejich vlivu na životní prostředí. Díky tomu se investice do zelené budoucnosti stávají velmi přitažlivou oblastí,“ komentuje Marinucci.

K investicím do udržitelných společností Čechy více motivuje osobní přesvědčení, které hraje roli pro 47 % lidí, zatímco vysoký výnos by přesvědčil 42 % dotázaných. 82 % respondentů by také při stejném výnosu raději investovalo do udržitelné společnosti než do klasické.

„Řada Čechů zatím udržitelné společnosti vnímá spíše jako zajímavost než jako reálnou investiční příležitost. Tvůrci politik a investoři se ale čím dál více zabývají nejen ochranou klimatu jako takovou, ale i oblastí ochrany biologické rozmanitosti nebo řešením společenských nerovností. Toto podpůrné prostředí je jedním z faktorů, které stojí i za nadprůměrnou výkonností Generali Fondu živé planety, který zaznamenal v předchozích dvou letech 56% růst,“ říká Marinucci.

Mladí si neuvědomují riziko kryptoměn

Do jisté míry opakem udržitelných investic je obchodování s kryptoměnami. Ty mají totiž kvůli extrémnímu výpočetnímu výkonu, který je nutný k jejich provozu, velmi negativní vliv na životní prostředí. Podle výzkumu univerzity v Cambridgi spotřebuje jen provoz nejznámější kryptoměny Bitcoin ročně 121 terawatthodin elektrické energie – to je asi dvakrát více než celková roční spotřeba České republiky.

„Kryptoměny jsou stále novinkou, o které se hodně mluví, ale málo se o ní ví. Proto si mladí lidé často nejsou vědomi investičních ani ekologických rizik, která jsou s nimi spojená,“ komentuje Petr Mederly, obchodní ředitel Generali Investments CEE.

52 % Čechů totiž neví, jaký má používání kryptoměn vliv na životní prostředí, a 25 % dotázaných do 26 let si myslí, že jsou kryptoměny dokonce ekologické. Pro dvě třetiny lidí pak při rozhodování o tom, zda budou do kryptoměn investovat, nehraje vliv na klima roli.

„Naopak udržitelné společnosti jsou zde již dlouhou dobu, ale až nyní se jim kvůli citelnějším projevům změny klimatu dostává zasloužené pozornosti. Rozhodně jde o správnou cestu do budoucnosti a je dobře, že mladí lidé o udržitelném investování ví a mají o ně zájem,“ uzavírá Mederly.

Štítky