Zdanění pracovních dohod v roce 2023

Výrazné zdražování energií a vysoká inflace nutí hodně lidí hledat si přivýdělek, zejména na některou z pracovních dohod. Jak se zdaňují příjmy z pracovních dohod? Jak se zvyšuje limit pro účast na nemocenském pojištění pro rok 2023?

Na základě některé z pracovních dohod si mohou přivydělávat nejenom penzisté nebo studenti, ale i zaměstnanci nebo osoby samostatně výdělečně činné. Kdo pracuje pouze na základě některé z pracovních dohod, ten může u zaměstnavatele podepsat prohlášení k dani a uplatňovat při výpočtu čisté mzdy daňovou slevu na poplatníka. Zaměstnanci s podepsaným prohlášením k dani u hlavního zaměstnavatele již u přivýdělku žádné daňové slevy uplatnit nemohou. „Měsíční daňová sleva na poplatníka činí 2 570 Kč, při podepsaném prohlášení k dani se tak neplatí ani z pracovních dohod žádná daň z příjmu až do hrubé měsíční odměny 17 100 Kč,“ vypočítává Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Účast na nemocenském pojištění

V případě, že je hrubá měsíční odměna z pracovní dohody do limitu, tak se z ní neplatí sociální pojištění ani zdravotní pojištění, a to bez ohledu na počet takových dohod v jednom měsíci. Účast na nemocenském pojištění totiž vzniká až od rozhodného příjmu. V roce 2022 se neplatí pojistné z dohody o provedení práce, pokud je hrubá měsíční odměna 10 000 Kč a méně a z dohody o pracovní činnosti, jestliže je hrubá měsíční odměna 3 499 Kč a méně.  „Pro rok 2023 se limit u dohody o provedení práce nemění, u dohody o pracovní činnosti bude vznikat účast na nemocenském pojištění až od hrubé odměny ve výši 4 000 Kč a více,“ upozorňuje Gabriela Ivanco.

Odměna do limitu nezvyšuje důchod

Při práci na některou z pracovních dohod s hrubou měsíční odměnou do limitu je nutné počítat s tím, že takové zaměstnání se nezapočítává pro důchodové účely ani pro nárok na nemocenské dávky. Občané dlouhodobě pracující na pracovní dohody s hrubou odměnou nezakládající účast na pojištění mohou mít v budoucnu problém s přiznáním státního důchodu nebo ho budou mít značně nižší, než kdyby pracovali na klasickou pracovní smlouvu. „Přivýdělek na dohodu s hrubou odměnou do limitu je tedy výhodný zejména pro zaměstnance, kteří již mají vyřešen svůj pojistný vztah, tedy penzisty, zaměstnance nebo maminky na rodičovské dovolené,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Brigáda a povinnost daňového přiznání

Zaměstnanci, kteří mají alespoň v jednom měsíci během roku dva příjmy od zaměstnavatelů, ze kterých byla odvedena zálohová daň z příjmu, mají povinnost podat si sami daňové přiznání a nemohou žádného zaměstnavatele požádat o roční zúčtování daně. „V praxi tak musí např. podat daňové přiznání penzisté pracující současně na dvě pracovní dohody s hrubou odměnou nad limit nebo zaměstnanci přivydělávající si na některou z pracovních dohod s hrubou odměnou nad limit,“ doplňuje Gabriela Ivanco.