Gepard Finance modernizuje logo. Nová podoba akcentuje fokus na hypoteční trh

Společnost Gepard Finance, největší hypoteční specialista v České republice, po 13 letech mění své logo. Nová varianta je modernější, jednodušší, lépe čitelná a v dovětku jasně ukazuje své zaměření na oblast hypoték. I nadále zůstává zachována pro značku typická zelená barva. Nové logo pro společnost vytvořila agentura Czech Promotion a je součástí nové marketingové strategie zamířené na B2C segment.

Jak potvrdilo vedení společnosti, změna loga souvisí s novou marketingovou strategií mířenou na segment B2C, tedy k potenciálním novým klientům společnosti. Nové logo odkazuje na původní ztvárnění a dominuje mu typická zelená barva, výrazně však zmodernizovalo, je jednodušší a lépe čitelnější. Logotyp dostal i nově inverzní variantu, která u jeho předchůdce chyběla. Vývoj firmy se projevil také v dovětku pod logem, kde byl původní text „finance pro život“ nahrazen souslovím „HYPOTEČNÍ SPECIALISTA“. Značka tak chce na první pohled akcentovat svou specializaci na produkt hypotéky a jako největší hypoteční specialista v ČR se odlišit od konkurenčních finančně-poradenských společností.

Předchozí logo společnost používala od roku 2009, tedy dlouhých 13 let. „Naším cílem bylo logo a celkovou vizuální identitu zmodernizovat, zjednodušit a provzdušnit. Současně jsme chtěli sjednotit vizuální roztříštěnost v rámci všech komunikačních kanálů – interních i externích – a v neposlední řadě se přiblížit a zatraktivnit pro naši primární cílovou skupinu koncových klientů,“ uvádí Jiří Pathy, generální ředitel společnosti Gepard Finance. Na změně své vizuální identity spolupracovaly Gepard Finance s full service marketingovou agenturou Czech Promotion. Společnost zároveň letos slaví 20 let působení na trhu.

Štítky