Skupina APS získala v Rumunsku NPL portfolio v hodnotě 3,7 miliardy korun

Společnost APS získala od rumunské Bank of Cyprus portfolio nesplácených úvěrů a zajištěných nemovitostí v celkové smluvní hodnotě 147 milionů EUR, tedy přibližně 3,7 miliardy korun (portfolio Sinope). Prodej portfolia je v souladu se strategií Bank of Cyprus týkající se snižování celkové zadluženosti. Jejím cílem je dosažení udržitelného růstu zisku ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Uskutečněnou transakcí APS přispívá k dosažení očekávaného dvouciferného výnosu nově zřízeného fondu APS CREDIT FUND.

„Rumunský trh je pro společnost APS velmi důležitý. Tato transakce ještě více posílila naši pozici na trhu jako největšího investora a správce problémových pohledávek. Od spuštění nového fondu APS CREDIT FUND je naší strategií pokračovat v dalším růstu prostřednictvím vyhledávání jedinečných investičních příležitostí a nákupu nových portfolií. Sinope je již pátým portfoliem, který tento rok z fondu financujeme,“ uvedl Martin Machoň, generální ředitel a majitel společnosti APS s tím, že získané portfolio obsahuje pohledávky výhradně od právnických osob převážně zajištěné nemovitostmi. Transakce bude uzavřena po obdržení antimonopolního povolení od rumunské Rady pro hospodářskou soutěž. Podobný obchod s Bank of Cyprus uzavřela APS již v roce 2019.

„Uskutečněná transakce se týká prodeje zbytkového portfolia rumunských aktiv, které banka realizovala po ukončení svých aktivit v Rumunsku. Transakce dále posiluje klíčové operace banky a je v souladu s její strategií. Rádi bychom poděkovali společnosti APS za spolupráci a konstruktivní přístup při uzavírání této transakce,“ řekl k transakci Michalis Athanasiou, ředitel sekce pro velké a mezinárodní korporátní společnosti Bank of Cyprus.

Štítky