První termín pro odevzdání daňového přiznání se blíží, jaké jsou ty další?

Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 vychází letos na pátek 1. dubna. O měsíc a den více pak mají poplatníci, kteří využijí možnosti elektronického podání. 2. květen je zároveň i termínem, kdy je třeba odevzdat podklady zdravotní pojišťovně a místně příslušné OSSZ. Daňové přiznání i přehledy pro zdravotní pojišťovnu a OSSZ je nutno odevzdat včas, jinak hrozí sankce.

Termíny u daně z příjmu

Přiznání k dani z příjmu fyzických osob je nutno doručit na místně příslušný finanční úřad do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Pokud je však daňové přiznání podáno elektronicky, potom se lhůta pro podání daňového přiznání prodlužuje na čtyři měsíce po uplynutí zdaňovacího období a v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem se lhůta prodlužuje dokonce na šest měsíců po uplynutí zdaňovacího období. „Základní termín pro odevzdání daňového přiznání za rok 2021 je tedy do 1. 4. 2022, v případě elektronického podání do 2. 5. 2022 a v případě zpracování daňového přiznání daňovým poradcem do 1. 7. 2022,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

Jaké jsou termíny pro odevzdání přehledů?

Přehledy pro zdravotní pojišťovnu a místně příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení musí být odevzdány do jednoho měsíce po termínu pro odevzdání daňového přiznání. Přehledy za rok 2021 musí být tedy odevzdány do 2. 5., 1. 6. nebo 1. 8. v závislosti na tom, kdy má daňový poplatník termín pro odevzdání daňového přiznání. „Pozor si musí dát hlavně osoby samostatně výdělečně činné, které změnily zdravotní pojišťovnu od 1. 7. 2021, v takovém případě totiž musí odevzdat přehled u původní i u nové zdravotní pojišťovny,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Nedodržení termínu = pokuta

Všichni daňoví poplatníci by si měli hlídat daňové termíny, protože jejich nedodržení je sankciováno a pověřené instituce předepisují pokuty. Např. zdravotní pojišťovna může za neodevzdání přehledu uložit pokutu až 50 000 Kč. „Zdravotní pojišťovny však při stanovení pokuty zohledňují historii pojištěnce, která hraje při vyčíslení individuální částky pokuty roli,“ vysvětluje Gabriela Ivanco.

Daňové tiskopisy při nulové dani

V praxi dochází k situaci, že vyčíslená daň z příjmu je nulová z důvodu nízkého daňového základu a uplatnění daňových slev nebo je nulové sociální pojištění z vedlejší samostatné výdělečné činnosti z důvodu daňového základu do limitu. I v takových případech je však nutné daňové přiznání a přehledy odevzdat v zákonných termínech.