Veterinářům rostou počty domácích mazlíčků z Ukrajiny, očekávají nové infekční nemoci

I kvůli covidovým omezením přibyli v posledních dvou letech veterinárním lékařům pacienti, zároveň se potýkají s nedostatkem spotřebního materiálu a růstem nákladů, který se promítá i do cen za ošetření. V posledních několika týdnech navíc veterináři řeší také vlnu domácích mazlíčků, která k nám míří se svými majiteli z Ukrajiny. Zvířata uprchlíků musejí v Česku podstoupit karanténu i povinnou veterinární prohlídku, hrozí totiž zavlečení infekčních onemocnění v čele se vzteklinou.

V době pandemie covidu podle dostupných zdrojů rostl nejen v tuzemsku, ale i jinde po světě zájem o pořízení domácího mazlíčka. „Už dva roky žijeme v době různých opatření, zákazů a změn. Práce z domova je trendem. Lidé si proto začali více kupovat nebo adoptovat domácí mazlíčky,“ říká Jan Moravec, spoluzakladatel společnosti PetExpert, která se specializuje na pojištění domácích mazlíčků. Nárůst nových klientů zaznamenali i veterináři. Mnohým z nich tak v posledních dvou letech přibylo pacientů i práce. „Vedle rostoucího počtu psů a koček, které ošetřujeme, evidujeme i nárůst drobných hlodavců a exotických zvířat,“ popisuje veterinární lékař Michal Dašek z pražské kliniky Fénix a dodává, že u těch se setkávají nejvíce s onemocněním zubů, kůže, gastrointestinálními problémy a metabolickými onemocněními - což vše většinou souvisí s nevhodnými chovatelskými podmínkami.

Veterináři se musejí postarat i o domácí mazlíčky Ukrajinců kvůli riziku vztekliny

Větší nasazení veterinárních lékařů si vyžádaly i tragické události několika posledních týdnů. Z válkou pustošené Ukrajiny do České republiky proudí nejen lidští uprchlíci, ale i jejich zvířecí společníci. Přes hranice mohou majitelé své domácí mazlíčky dostat snadněji díky mimořádné úpravě běžných podmínek pro vstup zvířat ze zahraničí. Psi, kočky, fretky a další zvířata nemusejí být čipovaní ani tetovaní, nepotřebují se ani prokazovat osvědčením od úředního veterinárního lékaře ze své domoviny. Po vstupu do České republiky ale musejí absolvovat desetidenní karanténu a do 72 hodin od překročení hranic je musí prohlédnout veterinář. Důvod je opodstatněný – obava ze zavlečení infekčních chorob, které byly v tuzemsku již vymýceny, avšak na Ukrajině se s nimi lze dosud setkat.

Největší riziko představuje vzteklina, během karantény na ni tudíž musejí být zvířata z Ukrajiny opakovaně vyšetřena a následně proti ní naočkována. „Zatím se u domácích mazlíčků uprchlíků z Ukrajiny řeší především právě vakcinace, zároveň se u nich objevují také psychické problémy způsobené změnou prostředí,“ doplňuje Michal Dašek.

Pandemie zvedla náklady na ošetření. S úhradami pomůže pojištění

Dva roky pandemie i aktuální krize se promítají i do dalšího aspektu, a tím je samotné poskytování veterinární péče. Náklady totiž rostou a s nimi i ceny veterinárních úkonů. „Hlavně kvůli pandemii se veterináři potýkají s nedostatkem spotřebního materiálu, stouply rovněž ceny léků, krmiva, laboratorních vyšetření a energií, říká Jan Moravec ze společnosti PetExpert jejímž pojistitelem je ČSOB Pojišťovna. „S ohledem na to byli veterináři nuceni zvýšit ceny služeb v průměru o 15 procent,“ doplňuje Jan Moravec.

Aby se majitelé domácích zvířat nemuseli obávat vysokých výdajů v případě onemocnění či úrazu svého mazlíčka, je tudíž vhodné poohlédnout se po vhodném pojištění. „Naše pojištění se standardně vztahuje na hospitalizaci zvířete, na plnou diagnostiku, léky, materiál, ošetření a léčbu, včetně operací a předoperační péče do sjednaného limitu pojištění,“ říká Jan Moravec s tím, že spoluúčast činí standardně 10 % likvidované částky. Společnost PetExpert může nabídnout smluvní síť pokrývající 85 % veterinářů a v akutních případech lze využít i jiné veterináře a následně zákrok proplatit z pojištění. Zájemci o pojištění domácích mazlíčků najdou u společnosti také na českém trhu zcela unikátní řešení, které majitelům psů a koček výrazně usnadňuje úhradu veterinární péče z pojištění. Společnost PetExpert totiž spolupracuje přímo s veterináři, kteří pak za majitele mazlíčka celou pojistnou událost dořeší. „Celých 85 procent všech návštěv veterináře vyřešíme do 50 vteřin, 8 procent do 7 minut, dalších 5 procent do 30 minut, 1 procento do 24 hodin a 1 procento nad 24 hodin. Například případ komplikované fraktury a operace, který stál téměř 50 tisíc korun, jsme zlikvidovali online během dvou minut a klient na místě zaplatil jen spoluúčast, tedy něco kolem 5 tisíc korun,“ dodává Jan Moravec.