Trvalý pobyt v pronájmu: Proč se jej pronajímatelé obávají a lze ho legálně zakázat?

Pronajímatelé bytů se někdy brání tomu, aby si jejich nájemci v dané nemovitosti zřídili trvalý pobyt. Obvyklým důvodem jsou obavy z exekuce vybavení bytu. Lze přepis trvalého bydliště zakázat v nájemní smlouvě? Potřebují nájemci k přepisu trvalého pobytu svolení majitele? A je možné nějak zrušit již provedený přepis?

Znají to snad všichni, kteří si někdy hledali nové bydlení. Poznámka „bez možnosti trvalého pobytu“ se objevuje u překvapivě velké části nabídek a lidem tak značně komplikuje výběr nového bydlení. Mít trvalý pobyt přihlášený v místě, kde nájemce skutečně bydlí, je totiž praktické hned z několika důvodů. Umožňuje volby v okrsku, v němž osoba žije, a usnadňuje například komunikaci s poštou a úřady, přihlášení dětí do místních školek a škol, přihlášení k praktickému lékaři v dané lokalitě, získání sociálních dávek a příspěvku na bydlení nebo poskytuje možnost rezidentního parkování ve velkých městech.

Proč se tedy pronajímatelé často umožnění přepsání trvalého bydliště nájemce brání? Jednoduše se obávají pohybu vykonavatelů rozsudku v bytě, a především pak exekuce nájemce. V takovém případě se totiž exekutoři nejčastěji řídí adresou trvalého pobytu a na tuto adresu také vyrážejí zabavit majetek nájemce. Přestože nemovitá věc majitele je chráněna, neboť je v katastru nemovitostí psána na něj, vybavení bytu exekutor zabavit může. „Této hrozbě se bohužel nikdy nedá zcela vyhnout. Majitelé přesto mají několik možností, jak dopady exekuce zmírnit či jim alespoň částečně předejít. Předně je důležité podepsat s nájemci předávací protokol, na němž budou všechny položky vybavení bytu sepsány a ideálně i vyfoceny,” radí Štěpán Smoleja, vedoucí právního oddělení společnosti UlovDomov.cz, která poskytuje službu Ideální nájemce pro pronajímatele bytů. „Pronajímatelé by si rovněž měli uchovávat účtenky od vybavení bytu, díky nimž lze později prokázat jeho vlastnictví. Možností je rovněž pronajímat byt bez vybavení. V neposlední řadě by si majitelé bytu měli pravidelně kontrolovat, zda nájemce není v exekuci. S tím jim pomáhá například i náš jednoduchý nástroj na prověření rizikovosti osob,“ dodává Štěpán Smoleja.

Trvalý pobyt musejí úřady zaevidovat i přes nesouhlas pronajímatele

Navzdory zažitému přesvědčení pronajímatelů však majitelé bytu převod trvalého bydliště svým nájemcům zakázat nemohou, respektive tento zákaz jim nebude nijak platný. „Pronajímatelé se často domnívají, že mohou zápisu trvalého pobytu zabránit, případně že jej mohou kdykoliv sami zrušit. Není tomu tak. Nájemce s platnou nájemní smlouvou nepotřebuje od majitele bytu svolení ke zřízení trvalého pobytu v pronajatém bytě. Při zřízení trvalého pobytu – neboli trvalého bydliště – tak nehraje prim pronajímatel, nýbrž nájemce a úřady,“ vysvětluje Štěpán Smoleja s tím, že České úřady mají povinnost trvalý pobyt zaevidovat dokonce i v případě, že majitel bytu svůj nesouhlas zanesl do nájemní smlouvy.

Složitější je však získání trvalého bydliště pro ty, kdo žijí ve spolubydlení nebo družstevním bytě a mají status podnájemce. V takovém případě je totiž souhlas majitele skutečně potřeba. „Pokud majitel bytu s trvalým pobytem souhlasí, je nutné s sebou na úřad přinést také podnájemní smlouvu a úředně ověřené písemné potvrzení majitele o souhlasu s ohlášením změny místa trvalého bydliště. Případně stačí, aby majitel zašel na úřad s podnájemcem a souhlas ústně potvrdil,“ uvádí Štěpán Smoleja.

Již nahlášený trvalý pobyt v pronajatém bytě přesto je za určitých podmínek možné zrušit. Pronajímatel v takovém případě musí na příslušném obecním úřadě, úřadě městské části či úřadě městského obvodu vznést návrh na zrušení trvalého pobytu a řádně jej odůvodnit. V zásadě se jedná o tři možnosti, které plynou ze zákona: Za prvé může být trvalý pobyt v pronájmu zrušen, pokud nemovitost byla odstraněna, zanikla nebo přestala splňovat podmínky k užívání za účelem bydlení. Za druhé, pokud nájemní smlouva skončila a nájemce se odstěhoval, ale nový trvalý pobyt si jinde nevyřídil. Za třetí může pronajímatel navrhnout zrušení trvalého pobytu nájemci, pokud se zjistí, že byl nahlášen na základě neplatných nebo dokonce padělaných dokladů.

Jak o změnu trvalého pobytu zažádat?

Změnu trvalého pobytu je možné vyřídit na ohlašovně v místě nového trvalého pobytu, tedy na městském úřadu či na úřadě městské části nebo obvodu. Aby evidence adresy trvalého pobytu proběhla bez problémů, musí být předložen občanský průkaz a buď doklad o vlastnictví bytu, nebo doklad opravňující k užívání bytu – v případě majitele bytu tedy výpis z katastru nemovitostí, v případě nájemce nájemní smlouva nebo písemný a úředně ověřený souhlas majitele. Pak už stačí jen vyplnit přihlašovací list k trvalému pobytu a stvrdit souhlas se změnou vlastnoručním podpisem.

Následný proces zpracování žádosti může trvat i pár týdnů, vše se odvíjí od vytíženosti konkrétní ohlašovny v místě nového trvalého pobytu. Po změně trvalého bydliště je nutné do 15 dnů zažádat o nový občanský průkaz, vlastníci motorového vozidla pak též musejí do 10 dnů změnit zápis v registru vozidel. Informován by měl být také zaměstnavatel, mobilní operátor, poskytovatelé dalších služeb, ale i pojišťovna či správa sociálního zabezpečení.