Podnikatelé již mohou žádat o investiční úvěry v programu COVID III

Podporu ze záručního programu COVID III (Program) budou moci čerpat podnikatelé nově také na projekty investičního charakteru, to znamená např. na nákup strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, nemovitostí apod. Tuto úpravu připravilo Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) a Českomoravská záruční a rozvojová banka (ČMZRB) ve spolupráci s Českou bankovní asociací a zástupci komerčních bank. Aktualizovaný program COVID III – Úprava „Invest“ byl 30. června 2021 zveřejněn na webu ČMZRB a MPO.

Prostřednictvím programu Záruka COVID III jsou podnikatelé podporování od června loňského roku. Jeho prostřednictvím ČMZRB zaručuje úvěrová portfolia komerčních bank a spořitelních družstev zapojených do Programu. Díky tomu banky poskytují podnikatelům do 250, resp. 500 zaměstnanců doposud pouze provozní úvěry se státní zárukou až do výše 90 %, resp. 80 % jistiny úvěru. Nyní ale již mohou podnikatelé získat v rámci tohoto programu také investiční úvěr se zárukou ČMZRB.

„Hlavním smyslem programu COVID III je motivovat komerční banky, aby i navzdory nepříznivé době neomezovaly úvěrování podnikatelského sektoru, a dodat tak trhu potřebnou likviditu. V roce 2020 se tak i díky tomuto programu podařilo odvrátit riziko tzv. credit crunch, zjednodušeně riziko poklesu nabídky podnikatelských úvěrů,“ uvádí náměstek ministra průmyslu a obchodu pro EU fondy Marian Piecha a dodává: „Program COVID III plní svůj účel a jeho rozšířením o investiční financování reagujeme na aktuální poptávku na trhu.“

Podnikatelé do 250 zaměstnanců získají záruku od ČMZRB až do výše 90 % jistiny úvěru a podnikatelé s 250 až 500 zaměstnanci až do výše 80 % jistiny úvěru. Maximální výše tohoto úvěru může činit 50 mil. Kč. „Pokud by firmy potřebovaly větší úvěr, tak je to v případě záruky COVID III Invest možné. Nicméně v takovém případě budeme ručit pouze do výše 50 % jistiny úvěru, který pak ale může činit až 90 mil. Kč. Přestože tuto možnost nabízíme i malým podnikatelům, tak očekáváme, že ji využijí spíše větší podniky,“ představuje parametry investiční záruky Jiří Jirásek, předseda představenstva a generální ředitel ČMZRB.

Zatímco u provozních úvěrů je záruka poskytována na dobu tří let, v případě investičních úvěrů to bude až šest let. Parametry investičních úvěrů, které bude možné využít například na pořízení nových strojů, zařízení, technologií, licencí, softwarů, výstavbu výrobních areálů, jejich rozšíření či rekonstrukci apod., pak stanovují do Programu zapojené banky a spořitelní družstva dle svých obchodních politik.
Provozní úvěry v rámci programu COVID III celkově poskytuje 20 komerčních bank a spořitelních družstev. ČMZRB začne s nimi podepisovat nové smlouvy nezbytné pro to, aby mohly začít poskytovat i úvěry investiční. Podnikatelé však mohou u svých bank o toto financování žádat již nyní. „Jsem rád, že se nám spolu s MPO a ČMZRB podařilo dojednat všechny podmínky a záruční program může být konečně spuštěn – žádosti o  úvěry začneme posuzovat v době nastupujícího oživení českého hospodářství. Banky jsou dobře připraveny těmito úvěry podpořit plány svých klientů, pomoci realizovat jejich investiční záměry a současně tím podpořit růst české ekonomiky,“ říká Tomáš Salomon, prezident České bankovní asociace.

Program COVID III je realizován na základě zákona č. 228/2020 Sb., o státní záruce, a v souladu s veřejnou podporou dle tzv. Dočasného rámce, který Evropská komise přijala na jaře loňského roku v reakci na ekonomickou krizi způsobenou pandemií koronaviru. Platnost Dočasného rámce byla zkraje letošního roku prodloužena do konce roku 2021. V programu je možno poskytnout záruky v objemu až150 miliard korun, které umožní bankám poskytnout investiční i provozní úvěry až v objemu 500 miliard korun.

Štítky