Noví vlastníci nemovitostí musí nejpozději dnes podat daňové přiznání

Daň z nemovitosti pro rok 2022 platí majitel nemovitosti zapsaný k 1. lednu 2022 jako majitel v katastru nemovitostí. Daňové přiznání tedy podávají lidé, kteří nemovitost získali v roce 2021. Povinnost podat daňové přiznání se týká i majitelů u nichž došlo ke změně pozemku nebo přestavbě. Naopak družstevních bytů pořízených loni se povinnost netýká.

Daň z nemovitých věcí pro rok 2022 platí majitel nemovitosti bez ohledu na skutečnost, zdali nemovitost koupil, zdědil, směnil nebo obdržel darem. Daňovou povinnost má majitel nemovitosti zapsaný v katastru nemovitosti. U daně z nemovitých věcí je tedy odlišný daňový režim oproti daně z příjmu fyzických osob, kde se z příjmu z prodeje nemovitosti daň z příjmu při splnění některé ze zákonných podmínek neplatí. „Povinnost podat daňové přiznání se týká vždy vlastníků, nikoli nájemníků. Investoři, kteří koupili loni nemovitost a ihned ji pronajali, nemohou tedy po svých nájemnících požadovat řešení daňové povinnosti,“ říká Lumír Kunz, jednatel společnosti FérMakléři.cz.

Majitelé, kteří vlastní nemovitost již od roku 2020 a dříve, znovu daňové přiznání nepodávají, pokud nedošlo ke změně podkladů pro výpočet například z důvodu změny pozemku. „Na daňové povinnosti pro rok 2022 nemá vliv, zdali nový majitel nemovitost nabyl v únoru nebo v listopadu loňského roku,“ vysvětluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Roční daň z nemovitých věcí závisí na více faktorech, například typu nemovitosti, velikosti nemovitosti a příslušných koeficientech. V jednotlivých městech se přitom koeficienty liší, proto za stejně velký byt odvádí v praxi majitelé různě vysoké částky. Případná změna koeficientu není důvodem pro podání nového daňového přiznání, finanční úřady roční částku daně majitelům z dřívějších let přepočtou. „Samotná daň z nemovitých věcí pro rok 2022 se platí do konce května, v případě roční daně nad 5 000 Kč potom ve dvou stejně vysokých splátkách během května a listopadu,“ doplňuje Gabriela Ivanco.

V praxi se nabízejí na trhu nejenom byty v osobním vlastnictví, ale i družstevní byty. „Byty v družstevním vlastnictví nepatří, jak už napovídá i jejich samotný název, kupujícímu, ale patří fakticky družstvu. Proto při koupi takového bytu v roce 2021 nevzniká teď do konce ledna povinnost podat daňové přiznání k dani z nemovitých věcí,“ vysvětluje Lumír Kunz. U družstevních bytů totiž dochází k převodu členských práv a v katastru nemovitostí je jako vlastník stále zapsané příslušné družstvo.

V praxi jsou majitelem nemovitosti často manželé v rámci společného jmění manželů. V takovém případě stačí, když daňové přiznání podá jeden z nich, protože se jedná o solidární daňovou povinnost. „Daňové přiznání se podává na finanční úřad, kde se příslušná nemovitost nachází, což nemusí být samozřejmě nutně ten finanční úřad, kde se platí daň z příjmů,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.