Pro paušální daň v roce 2022 se musíte rozhodnout nejpozději do 10. ledna

Možnost platit přímé daně formou měsíční paušální daně je legislativní novinka roku 2021. Měsíční částka v roce 2021 činila 5 469 Kč, přičemž v této částce byla zahrnuta platba daně z příjmu fyzických osob, sociálního pojištění a zdravotního pojištění. Z důvodu zvýšení minimálních záloh na povinné pojistné pro rok 2022 se od letošního roku zvyšuje i měsíční částka paušální daně na 5 994 Kč.

OSVČ, které chtějí letos plnit daňové povinnosti formou paušální daně, musí tuto skutečnost oznámit finanční správě na příslušném tiskopisu do 10. 1. 2022. Osoby samostatně výdělečně činné, které již do paušálního režimu vstoupily od roku 2021 a chtějí v něm pokračovat, si pouze změní trvalé příkazy k platbě. Při zahájení samostatné výdělečné činnosti během roku 2022 je možné se k platbě paušální daně přihlásit současně se zahájením činnosti. „Měsíční paušální daň se platí do 20. dne příslušného měsíce na speciální bankovní účet,“ sděluje Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

Paušální daň eliminuje riziko chyby a usnadňuje finanční plánování, když nevznikají žádné daňové nedoplatky. Neodevzdává se daňové přiznání ani přehledy o příjmech a výdajích a případná kontrola v podstatě zjišťuje jenom, zdali jsou splněny podmínky pro možnost placení daní formou paušální daně, zejména tedy, že není překročen příjmový limit. Měsíční částka paušální daně v letošním roce se bude skládat z daně z příjmu fyzických osob ve výši 100 Kč, minimální měsíční zálohy na zdravotní pojištění v částce 2 627 Kč a 1,15násobku minimální měsíční zálohy na sociální pojištění v částce 3 267 Kč. „OSVČ platící paušální daň je na tom pro budoucí výpočet starobního důchodu nebo i případného invalidního důchodu lépe než OSVČ platící pouze minimální měsíční zálohy na sociální pojištění,“ říká Gabriela Ivanco, daňová poradkyně společnosti Mazars.

OSVČ v režimu paušální daně však nemohou obdržet od státu daňový bonus. V praxi tedy není vstup do režimu paušální daně výhodný pro OSVČ uplatňující daňové zvýhodnění na děti. V případě, že je totiž daňové zvýhodnění na děti vyšší než vypočtená daň z příjmu, potom se na dani z příjmu nic neplatí, a ještě se peníze od státu dostanou formou daňového bonusu. „Daňové zvýhodnění na děti může uplatnit pouze jeden z rodičů, pokud je například druhý z rodičů zaměstnancem, tak uplatňuje daňové zvýhodnění měsíčně při výpočtu čisté mzdy a tento důvod při rozhodování o daňovém paušálu potom nehraje roli,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.