Co když se kvůli kalamitě nedostanete do práce?

Zima mnohdy způsobí takové komplikace, že se lidé nemohou dopravit do zaměstnání. Jaké mají v takové situaci zaměstnanci povinnosti vůči svým zaměstnavatelům?

Pokud se z důvodu nepřízně počasí nejste schopni dopravit do zaměstnání, je nutné co nejdříve informovat nadřízené o vzniklé situaci a domluvit se na dalším postupu. „Pokud je situace opravdu neřešitelná, jedná se o překážku v práci na straně zaměstnance. V takovém případě má zaměstnanec právo na volno na nezbytně dlouhou dobu a zaměstnavatel nemůže trvat na tom, aby zaměstnanec do práce dorazil. Nemůže být za to ani pokutován,“ říká Tomáš Surka z personálně-poradenské agentury McROY Czech.

Neplacené volno

Takové volno však není placené, pracovník tak přichází o část své mzdy. Doma navíc nemůže zůstat v případě, že se situace dala dobře předvídat (například pokud byla ohlášená stávka v dopravě). To se však většinou náhlých změn počasí netýká.

Neplánované volno je možné nadpracovat

Zaměstnavatel si také může od zaměstnance vyžádat „omluvenku“ od přepravní společnosti, anebo mu nabídnout, aby si neplánované volno nadpracoval. „Řeší se to domluvou. Zaměstnanec nemusí takovou nabídku přijmout, na druhou stranu přijde o část výplaty,“ dodává Tomáš Surka z personálně-poradenské agentury McROY Czech.

Překážka v práci – 60% náhrada mzdy

Pokud se zaměstnanec do práce dostaví, ale kalamita znemožňuje její vykonávání, může jej zaměstnavatel přeřadit na jinou práci za stejných mzdových podmínek. Když však kalamita brání ve vykonávání jakékoliv činnosti, vzniká tak zvaná překážka v práci. Zaměstnanec zůstává doma a pobírá náhradu mzdy ve výši nejméně 60 procent.


Zdroj: McROY Czech