ČEB, a.s. - Informace o vyplácení úrokových výnosů z emisí dluhopisů

Česká exportní banka, a.s.
IČ 63078333

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 17. srpna 2020 měsíční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 15. listopadu 2012 v zahraničí:

- Úrokový EUR 150.000.000,00, splatné v roce 2022,
- ISIN XS0850460634
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 02. 08. 2020.

 

(komerční sdělení)