A je to tady: Největší světový správce majetku zamával praporem udržitelnosti

Laurence D. Fink je ve světě financí pojmem. Založil a řídí společnost New York Times.

Zásadním způsobem by se změnila investiční politika fondu, kterému svěřily své peníze jednotlivci, firmy i správní celky. A dopady by mohly být ještě širší. Rozhodnutí JPMorgan Chase. Proměnit by se tak mohla celá podoba toho, jak korporátní Amerika vůbec dělá byznys, napsal také list.

Fink každý rok píše ředitelům největších společností na světě. V letošním dopise napsal, že firma začne opouštět některé investice, které „představují vysoké riziko v souvislosti s udržitelností“, jako jsou třeba producenti energetického uhlí. O uhlíkové stopě by neměly uvažovat jenom energetiky, ale všechny firmy, a Fink by je k tomu chtěl tímto vybídnout.

„Vnímání se rychle mění a my se podle mého názoru nacházíme na okraji zásadního přebudování financí,“ napsal Fink v dopise, zveřejněném na firemním webu. „Důkazy klimatického nebezpečí vyžadují, aby investoři přehodnotili základní domněnky týkající se moderních financí.“

Nejhorší krize jeho kariéry

BlackRock podle něj také představí nové fondy, které škrtnou akcie orientované na fosilní paliva, a bude tlačit na to, aby firmy přestavily svoje plány, jak fungovat v případě, že se podaří plně realizovat cíl Pařížské dohody omezit globální oteplování na méně než dva stupně. BlackRock bude na základě těchto plánů pak zjišťovat, zda si firma uvědomuje riziko a adekvátně se připravuje na budoucnost.

Pokud jde o řešení společenských problémů, Fink nekráčel vždy mezi prvními a samotný BlackRock byl terčem kritiky průmyslových a ekologických skupin i některých členů amerického Kongresu, že tato témata neprosazuje dostatečně.

Fink, který je v americkém politickém systému na straně demokratů, tedy oponentů současného prezidenta, kdysi v rozhovoru prohlásil, že jde o čisté byznysové rozhodnutí a politika není jeho součástí. V dopise nyní varuje před krizí, která je prý nejhorší za 40 let, co ve financích působí.

Po celém světě se mezitím zvyšuje tlak na vlády, aby se změnou klimatu začaly vážněji zabývat. Dopis v tomto smyslu v prosinci podepsalo 631 investorů po celém světě, což v řeči peněz znamená tehdejších 37 bilionů BlackRock se do kampaně Climate Action 100+ zapojil o měsíc později.

Kdyby Fink vytáhl z akcií znečišťovatelů peníze klientů doopravdy vytáhl, dost by jim to pomohlo, napsal také NYT. Sektor energetiky v rámci BlackRock by nyní chtěl zvýšit objem udržitelných aktiv ve správě během deseti let z 90 miliard na jeden bilion.

Jak vyřešit konflikt?

Celá věc má ale háček. Většina peněz uložených ve firmě leží ve fondech pasivního investování, které slepě kopírují indexy, obsahující principiálně i akcie znečišťovatelů. Pro BlackRock je na této úrovni technicky nemožné prodávat akcie firem, u kterých nabude dojmu, že se do udržitelnosti zrovna moc nehrnou.

Zelenou cestou by ale mohl jít v případě aktivně řízených fondů, kde si může složení akcií vybírat. Kromě toho by chtěl vytvořit udržitelné verze svých vlajkových iShares indexů a zdvojnásobit počet veřejně obchodovaných fondů postupujících v souladu se společenskými, ekologickými a správními kritérii udržitelnosti (ESG) na dvojnásobných 150.

Znečišťovatele pak BlackRock hodlá pobízet k úvahám o přechodu na obnovitelné zdroje. A pokud posun nebude dost rychlý, bude postupovat ostřeji a hlasovat proti nim, napsal také Fink.

Plošně ne

Plošný prodej energetických firem produkujících fosilní paliva by ale sám podle svých slov neprosazoval. Dnešní věda totiž navzdory neuvěřitelnému pokroku stále nedokáže nahradit řadu způsobů používání uhlovodíků, které jsou zcela zásadní, domnívá se také. BlackRock tak vzhledem ke své velikosti zůstane pořád jedním z největších investorů do fosilních paliv na světě, podotýkají NYT.

Je otázkou, do jaké míry si budou finanční společnosti ve svém úsilí na poli udržitelnosti konkurovat, nebo spolupracovat. Zdroje Bloombergu mezitím informovaly, že David Vogel, který jako jeden z prvních použil při obchodování strojové učení, shání 1,5 miliardy USD pro nový fond, který bude analyzovat big data při hledání investic spojených se změnou klimatu. Jmenovat se bude The Voloridge Sustainability Fund a soustředit se prý má na firmy, které zasáhly povodně, požáry a jiné přírodní pohromy.

Investice v souladu s kritérii ESG stále více hledají i jiní velcí investoři, na příklad penzijní fondy. Hedgeovým fondům se na tuto vlnu tak rychle naskakovat nedaří, napsal Bloomberg.

Zdroje: BlackRock, NYT, Bloomberg