ČEB, a.s. - Informace o vyplacení úrokových výnosů z emisí dluhopisů

Česká exportní banka, a.s.
IČ 63078333

 

Česká exportní banka, a.s., se sídlem Vodičkova 34/701, 111 21 Praha 1, IČ 63078333, uhradí ke stanovenému dni 3. října 2019 roční úrokový výnos z emise dluhopisů, vydaných dne 3. října 2012 v zahraničí:

- Úrokový EUR 1.443.500,-- (fixed rate)
z emise dluhopisů kótované na Luxembourg Stock Exchange
v celkové nominální hodnotě EUR 50.000.000,00 splatné v roce 2022,
- ISIN XS0828623073
- Rozhodný den pro výplatu úrokového výnosu je 18. 9. 2019.

  

(komerční sdělení)