AMISTA investiční společnost, a.s. - Společnost Dolfin Real Estate Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a. s. - Informace o nové emisi akcií Emitenta přijatých k obchodování na BCP

AMISTA investiční společnost, a.s.
IČO:27437558

Společnost Dolfin Real Estate Fund, investiční fond s proměnným základním kapitálem, a.s. zveřejňuje Informace o nové emisi akcií Emitenta přijatých k obchodování na BCPP.

Zpráva je dostupná zde https://www.amista.cz/povinne-informace/dolfinrealestatefund

(komerční sdělení)