Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Níže na stránce je k dispozici souhrn aktuálních informací a dat z různých veřejně dostupných rejstříků, které se vztahují k firmě Raiffeisen stavební spořitelna a.s..

V přehledném výpisu naleznete chronologicky řazená aktuální i historická data z různých zdrojů a databází: Obchodní rejstřík (Justice.cz), který zahrnuje také sbírku listin, a registru živnostenského podnikání (RŽP) neboli živnostenského rejstříku.

Podnikatelský subjekt Raiffeisen stavební spořitelna a.s. vznikl roce 1993 a je stále aktivní. Ve vedení této firmy se dosud vystřídalo 28 osob. Předměty podnikání jsou a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření, b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření, c) poskytování příspěvku fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování příspěvku v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření, d) poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytováné služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb, e) přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních isntitucí a poboček zahraničních finančních institucí v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních institucí a poboček zahraničních finančních institucí, f) poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření v rozsahu - poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření, g) obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rozsahu - obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy denominovanými v české měně, h) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Českou republikou s dluhopisy, za které převzala Česká republika záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Českou republikou, s dluhopisy, za které převzala Česká republika záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou denominovanými v české měně, ch) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy p řevzaly záruku, a s dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou denominovanými v české měně, i) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebního styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny, j) poskytování bankovních informací, k) výkon finančního makléřství, 1) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj denominovanými v čeké měně - m) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými centrálními bankami těchto států denominovanými v české měně - n) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými finančními institucemi těchto států denominovanými v české měně - o) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými bankami se sídlem v těchto státech denominovanými v české měně - p) obchodování na vlastní účet s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, denominovanými v české měně - r) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou denominovanými v české měně

IČO
49241257
Adresa
Koněvova, Praha 3
Datum zápisu
4. 9. 1993
Právní forma
Akciová společnost

Související články s firmou Raiffeisen stavební spořitelna a.s.

Vedení společnosti

Mgr. Markus Roth

Funkce
člen představenstva

Ing. Franz Uanschau

Funkce
člen představenstva

Ing. Roman Kaminský

Funkce
předseda představenstva

Ing. Franz Uanschou

Funkce
člen představenstva

Friedrich Andreas Vogl

Funkce
člen představenstva

Ing. Miroslava Čápová

Funkce
předseda představenstva

JUDr. Ivo Kohoušek

Adresa
Bassova 8/98, Praha 9
Funkce
člen představenstva

Reinhard Taborsky

Adresa
Zelený pruh 2/734, Praha 4
Funkce
člen představenstva

Ing. Miroslava Čápová

Funkce
člen představenstva

Mgr. Kurt Matouschek

Funkce
místopředseda představenstva

Ing. Josef Diessl

Funkce
člen představenstva

Reinhard Taborsky

Adresa
Společná 3/2191, Praha 8
Funkce
místopředseda představenstva

Mag. Kurt Matouschek

Funkce
předseda představenstva
Datum vzniku
17. 10. 2005
Datum zániku
21. 12. 2007

Ing. Jan Jeníček

Adresa
Topolská 1589, Černošice
Funkce
místopředseda představenstva
Datum vzniku
7. 7. 2020

Dr.Ing. Pavel Chmelík

Adresa
Štemberova 629, Praha 5
Funkce
místopředseda představenstva
Datum vzniku
23. 5. 2001
Datum zániku
17. 10. 2005

Dr. Ing. Pavel Chmelík

Adresa
Štemberova 629, Praha 5
Funkce
místopředseda představenstva
Datum vzniku
2. 7. 2019
Datum zániku
30. 6. 2020

Hans-Dieter Funke

Funkce
místopředseda představenstva
Datum vzniku
27. 7. 2011
Datum zániku
30. 6. 2014

Jan Jeníček

Adresa
Topolská 1589, Černošice
Funkce
předseda představenstva
Datum vzniku
21. 12. 2007

Ing. Jan Jeníček

Adresa
Topolská 1589, Černošice
Funkce
předseda představenstva
Datum vzniku
24. 6. 2015
Datum zániku
23. 6. 2020

Ing. Ivana Libíčková

Adresa
U Lékárny 262, Klecany
Funkce
místopředseda představenstva
Datum vzniku
12. 3. 2008

Tobias Heller

Funkce
místopředseda představenstva
Datum vzniku
12. 3. 2008
Datum zániku
30. 11. 2008

Ing. Iva Libíčková

Adresa
U Lékárny 262, Klecany
Funkce
místopředseda představenstva
Datum vzniku
12. 3. 2008
Datum zániku
17. 12. 2010

Mgr. Roman Hurych

Adresa
Vamberská, Praha 9
Funkce
člen představenstva
Datum vzniku
17. 12. 2010

Mgr. Roman Hurych

Adresa
K náhonu/6, Praha 9
Funkce
místopředseda představenstva
Datum vzniku
24. 6. 2015
Datum zániku
23. 6. 2020

Ing. JIŘÍ KLUMPAR

Adresa
Toufarova 2954/5, Praha, Stodůlky
Funkce
Místopředseda představenstva
Datum vzniku
7. 7. 2020

Ing. PAVEL ČEJKA, MBA

Adresa
K Haltýři/22, Praha
Funkce
Předseda představenstva
Datum vzniku
7. 7. 2020

Ing. Luboš Procházka

Adresa
Roudnická 443, Praha 8
Funkce
člen představenstva

PhDr. Václav Soukup

Funkce
předseda představenstva

Předmět činnosti

 • a) přijímání vkladů od účastníků stavebního spoření v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od účastníků stavebního spoření
 • b) poskytování úvěrů účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně účastníkům stavebního spoření
 • c) poskytování příspěvku fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření v rozsahu - poskytování příspěvku v české měně fyzickým osobám účastníkům stavebního spoření
 • d) poskytování úvěrů osobám, jejichž výrobky a poskytované služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb v rozsahu - poskytování úvěrů v české měně osobám, jejichž výrobky a poskytováné služby jsou určeny pro uspokojování bytových potřeb
 • e) přijímání vkladů od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních finančních isntitucí a poboček zahraničních finančních institucí v rozsahu - přijímání vkladů v české měně od bank, zahraničních bank, poboček zahraničních bank, finančních institucí, zahraničních institucí a poboček zahraničních finančních institucí
 • f) poskytování záruk za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření v rozsahu - poskytování záruk v české měně za úvěry ze stavebního spoření, za úvěry poskytnuté podle § 5 odst. 5 zákona o stavebním spoření a za úvěry uvedené v § 9 odst. 1 písm. a) zákona o stavebním spoření
 • g) obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy a s obdobnými produkty vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj v rozsahu - obchodování na vlastní účet s hypotečními zástavními listy denominovanými v české měně
 • h) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Českou republikou s dluhopisy, za které převzala Česká republika záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Českou republikou, s dluhopisy, za které převzala Česká republika záruku, a s dluhopisy vydávanými Českou národní bankou denominovanými v české měně
 • ch) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj, centrálními bankami, finančními institucemi těchto států a bankami se sídlem v těchto státech, jakož i s dluhopisy, za které tyto státy p řevzaly záruku, a s dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou, Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou v rozsahu - obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydanými Evropskou investiční bankou denominovanými v české měně
 • i) provádění platebního styku a jeho zúčtování v souvislosti s činností stavební spořitelny v rozsahu - provádění platebního styku a jeho zúčtování v tuzemsku v souvislosti s činností stavební spořitelny
 • j) poskytování bankovních informací
 • k) výkon finančního makléřství
 • 1) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými členskými státy Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj denominovanými v čeké měně - m) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými centrálními bankami těchto států denominovanými v české měně - n) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými finančními institucemi těchto států denominovanými v české měně - o) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými bankami se sídlem v těchto státech denominovanými v české měně - p) obchodování na vlastní účet s dluhopisy, za které tyto státy převzaly záruku, denominovanými v české měně - r) obchodování na vlastní účet s dluhopisy vydávanými Nordic Investment Bank a Evropskou centrální bankou denominovanými v české měně

Podobné společnosti

Název společnosti IČO Datum zápisu
ZOOS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 65735544 1. 1. 2014
Českomoravská stavební spořitelna, a.s. 49241397 27. 8. 1993
MONETA Stavební Spořitelna, a.s. 47115289 28. 9. 1992
Modrá pyramida stavební spořitelna, a.s. 60192852 9. 12. 1993
Stavební spořitelna České spořitelny, a.s. 60197609 22. 6. 1994
HYPO stavební spořitelna a.s. 61858251 23. 8. 1994
Raiffeisen Agro Morava, spol. s r.o. 18510981 15. 11. 1991
Raiffeisen-Lagerhaus Bernhardstahl,obchodní spol. s r.o. 18510990 15. 11. 1991
Raiffeisen - Leasing BOT, s.r.o. 25721241 16. 12. 1998
Raiffeisen finanční poradenství s.r.o. 26200236 15. 9. 2000
Raiffeisen - Leasing Real Estate, s.r.o. 26492687 3. 12. 2001
Raiffeisen International Bank-Holding AG, organizační složka 27447324 25. 5. 2006
Raiffeisen FinCorp, s.r.o. 27903362 4. 6. 2007
Raiffeisen Agro Mikulov, spol. s r.o., v likvidaci 28307798 20. 10. 2008
Raiffeisen Direct Investments CZ s.r.o. 28490916 1. 12. 2008
Raiffeisen Investment, s.r.o., v likvidaci 28492421 21. 11. 2008
Raiffeisen penzijní společnost a.s. v likvidaci 29131251 21. 11. 2012
Raiffeisen investiční společnost a.s. 29146739 21. 12. 2012
ELSNER Praha, společnost s ručením omezeným,Raiffeisen- Aussenhandel, v likvidaci 45309825 1. 4. 1992
Raiffeisen Property Management, s.r.o. v likvidaci 44848978 19. 12. 1991