Československá obchodní banka, a. s.

Níže na stránce je k dispozici souhrn aktuálních informací a dat z různých veřejně dostupných rejstříků, které se vztahují k firmě Československá obchodní banka, a. s..

V přehledném výpisu naleznete chronologicky řazená aktuální i historická data z různých zdrojů a databází: Obchodní rejstřík (Justice.cz), který zahrnuje také sbírku listin, a registru živnostenského podnikání (RŽP) neboli živnostenského rejstříku.

Podnikatelský subjekt Československá obchodní banka, a. s. vznikl roce 1964 a je stále aktivní. Ve vedení této firmy se dosud vystřídalo 58 osob. Předměty podnikání jsou společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti: -a) přijímání vkladů od veřejnosti, b) poskytování úvěrů, c) investování do cenných papírů na vlastní účet, d) finanční pronájem (finanční leasing), e) platební styk a zúčtování, f) vydávání a správa platebních prostředků, g) poskytování záruk, h) otvírání akreditivů, i) obstarávání inkasa, j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona, k) vydávání hypotečních zástavních listů, l) finanční makléřství, m) výkon funkce depozitáře, n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků), o) poskytování bankovních informací, p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem, q) pronájem bezpečnostních schránek, r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a)-q), s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu.

IČO
00001350
Adresa
Radlická 333/150, Praha, Radlice
Datum zápisu
21. 12. 1964

Související články s firmou Československá obchodní banka, a. s.

Vedení společnosti

Ludovít Kováčik

Adresa
Na Příkopě 14, Praha 1
Funkce
předseda představenstva

Karel Netolický

Adresa
Štěpánská, Praha 1
Funkce
místopředseda představenstva

Miroslav Bursa

Funkce
člen představenstva

Michal Hallo

Funkce
člen představenstva

Karel Podlaha

Funkce
člen představenstva

Dr. Ján Púll

Adresa
Na příkopě, Praha 1
Funkce
člen představenstva

Dr. Jaroslav Procházka

Adresa
Spálená 16, Praha 1
Funkce
člen představenstva

Bohuslav Růna

Funkce
člen představenstva

Timotej Dubrovay

Funkce
člen představenstva

Ing. Václav Zahálka

Funkce
předseda představenstva

Doc. Ludovít Kováčik

Adresa
Na Příkopě 14, Praha 1
Funkce
místopředseda představenstva

Karel Netolický

Adresa
Štěpánská, Praha 1
Funkce
člen představenstva

Ing. Ján Kožárik

Funkce
člen představenstva

Ing. Ladislav Chrust

Funkce
člen představenstva

JUDr. Zdeněk Mojžíšek

Adresa
Panská 9, Praha 1
Funkce
člen představenstva

Ing. Vojtěch Šperka

Funkce
člen představenstva

Ing. František Mišeje

Funkce
člen představenstva

Ing. Štefan Jorík

Funkce
člen představenstva

Ing. Svatopluk Potáč

Funkce
předseda představenstva

Ing. František Kroupa

Funkce
Člen:

Ing. Rostislav Petráš

Funkce
Předseda:

Ing. Albert Valčák

Funkce
Člen:

Marie Marvanová

Adresa
Nad lesem 13/142, Praha 4
Funkce
Místopředsedkyně:

Ing. Jan Jánský

Funkce
Člen:

Ing. Pavel Kavánek

Adresa
Ostrovní 2064/5, Praha 1
Funkce
Člen:

Ing. Michael Korýdek

Adresa
Milady Horákové/24, Praha
Funkce
Člen:

Ing. Vladimír Staňura

Funkce
Člen:
Datum vzniku
25. 4. 1991
Datum zániku
10. 4. 2003

Ing. Josef Tauber

Adresa
Pobočná 18, Praha 4
Funkce
místopředseda

Doc.Ing. Jozef Šalak, CSc.

Funkce
Člen:

Ing. Pavel Kavánek

Adresa
Ostrovní 2064/5, Praha 1
Funkce
předseda představenstva
Datum vzniku
20. 5. 2009
Datum zániku
30. 4. 2014

Ing. Josef Tauber

Funkce
místopředseda představenstva
Datum zániku
31. 1. 2001

Ing. Rudolf Autner

Adresa
Na Balkáně 66, Praha 3
Funkce
člen

Ing. Petr Knapp

Adresa
Na Vrchmezí 795, Praha 6
Funkce
člen
Datum vzniku
20. 5. 1996
Datum zániku
19. 5. 2004

Mgr. Jan Lamser

Adresa
Strážovská 342/15, Praha 5
Funkce
člen
Datum vzniku
26. 5. 1997
Datum zániku
19. 5. 2004

Ing. Ladislav Unčovský

Funkce
Člen:
Datum vzniku
15. 6. 1998
Datum zániku
28. 2. 2002

Pavel Strnad

Funkce
člen

Carl Rossey, nar. 16.5.1961

Funkce
člen
Datum vzniku
10. 8. 1999
Datum zániku
15. 7. 2003

Luc Seynaeve

Funkce
člen
Datum vzniku
31. 1. 2001
Datum zániku
31. 3. 2002

Patrick Daems

Adresa
U Ladronky 1335/29, Praha 6
Funkce
člen
Datum vzniku
1. 4. 2002
Datum zániku
12. 7. 2006

Philippe Moreels

Adresa
Pařížská 22, Praha 1
Funkce
člen

Mgr. Jan Lamser

Adresa
Strážovská 342/15, Praha 5
Funkce
člen představenstva

Hendrik Scheerlinck

Adresa
U Ladronky 1335/29, Praha 6
Funkce
člen představenstva

Philippe Moreels

Adresa
Pařížská 1068/10, Praha 1
Funkce
člen představenstva

Ing. Petr Hutla

Adresa
Na vrších/7, Praha
Funkce
člen představenstva
Datum zániku
27. 2. 2013

Bartel Puelinckx

Adresa
Na Kodymce/24, Praha 6
Funkce
člen představenstva

Ing. Jiří Vévoda

Adresa
Utěšilova/13, Praha
Funkce
člen představenstva

Koen Wilmots

Adresa
Za Roklí, Statenice
Funkce
člen představenstva

MAREK DITZ

Adresa
U Císařské cesty, Praha
Funkce
člen představenstva

PETR HUTLA

Adresa
Na vrších/7, Praha
Funkce
člen představenstva

JOHN ARTHUR HOLLOWS

Adresa
Souběžná I/47, Praha
Funkce
předseda představenstva
Datum vzniku
3. 5. 2018

Ing. TOMÁŠ KOŘÍNEK

Adresa
Do Polí, Psáry
Funkce
člen představenstva

MARCELA SUCHÁNKOVÁ

Adresa
Vidoulská/8, Praha
Funkce
člen představenstva
Datum vzniku
1. 3. 2017

JAN SADIL

Adresa
Pod Strašnickou vinicí 40, Praha 10
Funkce
člen představenstva
Datum vzniku
1. 3. 2017

HÉLÉNE GOESSAERT

Funkce
člen představenstva

JIŘÍ VÉVODA

Adresa
Utěšilova/13, Praha
Funkce
člen představenstva

Jaroslav Čechura

Funkce
člen představenstva

Ing. Jan Rottenborn

Adresa
Raisova 20, Plzeň
Funkce
člen představenstva

Ing. Petr Knapp

Adresa
Na Vrchmezí 795, Praha 6
Funkce
člen představenstva

Předmět činnosti

 • Společnost je oprávněna vykonávat následující činnosti: -a) přijímání vkladů od veřejnosti
 • b) poskytování úvěrů
 • c) investování do cenných papírů na vlastní účet
 • d) finanční pronájem (finanční leasing)
 • e) platební styk a zúčtování
 • f) vydávání a správa platebních prostředků
 • g) poskytování záruk
 • h) otvírání akreditivů
 • i) obstarávání inkasa
 • j) poskytování všech investičních služeb ve smyslu zvláštního zákona
 • k) vydávání hypotečních zástavních listů
 • l) finanční makléřství
 • m) výkon funkce depozitáře
 • n) směnárenská činnost (nákup devizových prostředků)
 • o) poskytování bankovních informací
 • p) obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami a se zlatem
 • q) pronájem bezpečnostních schránek
 • r) činnosti, které přímo souvisejí s činnostmi uvedenými v písm. a)-q)
 • s) činnosti vykonávané pro jiného, pokud souvisejí se zajištěním provozu společnosti a provozu jiných bank, finančních institucí a podniků pomocných bankovních služeb, nad nimiž společnost vykonává kontrolu.

Podobné společnosti

Název společnosti IČO Datum zápisu
Československá obchodní banka, akciová společnost, pobočka České Budějovice, slovensky: Československá obchodná banka, účastinná spoločnosť pob 00665975 11. 12. 1991
Moderní odbory v ČSOB - ZO OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Československá obchodní banka, a. s. 65732855 1. 1. 2014
ZO OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Československá obchodní banka, a.s. 65733045 1. 1. 2014
Základní organizace Odborového svazu pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Československá obchodní banka, a.s. - Centrální organizace Praha 65732022 1. 1. 2014
ZO OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Československá obchodní banka 65732596 1. 1. 2014
ZO OS pracovníků peněžnictví a pojišťovnictví Československá obchodní banka, a.s., pob. Zlín tel. 067/7211720,30322 65733975 1. 1. 2014
ZO OS Československá obchodní banka, a.s. 65734335 1. 1. 2014
Velkomoravská banka, akciová společnost, zkráceně: Velkomoravská banka, a.s. 46974229 25. 9. 1992
ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ s.r.o. 03486737 15. 10. 2014
Československá obchodní arbitráž 22726004 1. 1. 2014
PRVNÍ ČESKOSLOVENSKÁ OBCHODNÍ,a.s. 27373576 24. 8. 2005
COS - Československá obchodní s.r.o. v likvidaci 28874714 15. 4. 2009
Československá obchodní a finanční, a.s. 60196599 8. 4. 1994
Československá obchodní, finanční a leasingová společnost s.r.o. v likvidaci 63218267 30. 3. 1995
"První podnikatelská banka O. a H. Ostrava "veřejná obchodní společnost "v likvidaci" 41033311 20. 8. 1991
ČESKOSLOVENSKÁ KERAMIKA, akciová společnost 00000876 21. 11. 1989
československá kombinovaná doprava - INTRANS 00003158 30. 6. 1989
Československá plavba labsko-oderská, státní podnik 00003336 29. 6. 1989
Československá tisková koncelář, zkráceně ČSTK 00005495 24. 8. 1992
Československá automobilová doprava hlavního města Prahy, státní podnik "v likvidaci" 00064041 8. 7. 1988