Daně a podnikání

Proč neomezovat slevu na manželku?

Daňová sleva na manželku nebo manžela patří v Česku mezi významné daňové slevy podporující rodiny formou nižšího zdanění, pokud jeden z manželů má vlastní roční rozhodné příjmy do 68 tisíc korun. Proč není vhodné tuto rodinnou daňovou slevu omezovat?

čti více

Správní rada není konkurence výkonného ředitele. Jak z tohoto partnerství vytěžit maximum?

Výkonní ředitelé někdy mívají tendence pohlížet na správní radu jako na konkurenci či hrozbu pro jejich vedoucí postavení. Ve své aroganci se tak ale připravují o řadu výhod, které jim dobrá spolupráce s tímto orgánem může přinést. Odborníci se shodují, že pro prosperitu firmy je důležité, aby se výkonní ředitelé a správní rada naučili fungovat jako pracovní partneři, vybudovali si pevnou důvěru a nebáli se pro dobro firmy rozmělnit hranice svých funkcí.

čti více

Menší, odbornější, sehraná aneb Jaká by měla být úspěšná správní rada

Správní rada se značnou měrou podílí na fungování podniku a v konečném úspěchu firmy může hrát podstatnou roli. Proto by tento orgán neměl fungovat jako pouhá trafika pro bývalé manažery, výkonné ředitele a další vyšší pozice, kam si chodí sednout za odměnu za své dlouholeté služby společnosti. Dnešní svět byznysu si žádá aktivní, profesionální správní rady, jejichž členové neberou své zapojení jen jako vedlejšák. Odborníci se shodují, že členové úspěšné správní rady by se této své funkci měli věnovat minimálně 350 hodin ročně. Jak by dnes úspěšná správní rada měla vypadat?

čti více