5 tipů, jak investovat do podílových fondů

Nízké úrokové sazby na účtech v bankách nutí lidi hledat různé jiné cesty, jak zhodnotit svoje úspory. Jednou z možností jsou podílové fondy. Na trhu existuje nepřeberné množství produktů lišících se mírou rizika a i výší poplatků. Co je dobré vědět při investování do podílových fondů?

Ujasněte si investiční horizont

Doba, po kterou hodláte investovat svoje finance, se nazývá investiční horizont. Je důležitý pro určení investičních nástrojů a složení portfolia. V delším časovém horizontu je vhodnější investovat do dynamických fondů, které mají větší výkyvy a riziko, ale z dlouhodobého hlediska představují větší potenciál zisku. Pro investici v řádu několika málo let je vhodnější využít produkt konzervativnější. Platí tedy, že pro investice více rizikové a volatilní je vhodné realizovat v horizontu 5 – 10 let i více. V krátkém časovém období totiž může investice ztratit velkou část své hodnoty a investor prodělá.

Efekt pravidelné investice

Lidé by měli pravidelně odkládat část svého příjmu a tvořit si rezervu. Právě pravidelný nákup podílových listů může být jednou z možností, jak tyto prostředky zhodnotit. Při pravidelné investici do podílových fondů se především v dlouhodobém horizontu projeví takzvané průměrování nákladů. Pravidelným investováním stále stejné částky se nakupuje menší množství podílových listů, když jsou ceny nahoře, a naopak větší množství, když jsou podílové listy levné. Pokud nastane propad na trzích, investor se poté dostává rychleji do zisku, protože velkou část podílových listů nakoupil, když byly trhy s cenami dole.

Nezapomínejte na poplatky

Investice do podílových fondů nejsou zadarmo. Jsou s nimi spojeny především vstupní poplatky a manažerské poplatky. Manažerské neboli správcovské poplatky kryjí náklady na správu majetku fondu, protože aby manažeři fondu investovali svěřené prostředky co nejlépe, musejí neustále hledat nejlepší investiční příležitosti. Vstupní poplatky se většinou platí při nákupu podílových listů. „Lidé by se měli zajímat o informace uvedené ve statutu fondu, který obsahuje investiční strategii i rizika a rovněž veškeré poplatky,“ uvádí Miloslav Kufa, finanční ředitel finanční skupiny Ramfin. „Statut také většinou obsahuje index celkových nákladů fondu, který se značí TER (Total Expense Ratio). Jeho význam je v tom, že zahrnuje všechny skutečné náklady,“ dodává Miloslav Kufa s tím, že uváděný výnos fondu je od tohoto ukazatele již očištěn. Čím je TER vyšší, tím je také větší poměr nákladů fondu k jeho výnosům.

Diverzifikujte

V rozhodování, kam peníze investovat hraje podstatnou úlohu rovněž diverzifikace. Je dobré takříkajíc nevsázet všechny peníze na jednu kartu. Proto může být rozumné rozložit svoji investici nejen do různě rizikových instrumentů - akciové fondy, dluhopisové fondy atd. - ale i do různých odvětví průmyslu: IT, těžební průmysl, bankovnictví apod. Jiná úroveň diverzifikace může spočívat v regionálním rozložení, kdy můžete investovat třeba do fondů rozvíjejících se ekonomik. Diverzifikujte i mezi jednotlivými finančními produkty. Vedle podílových fondů je dobré mít i rezervu třeba na spořicím účtu, popř. další peníze investovat např. do nemovitosti.

Předchozí výnosy nejsou zárukou těch budoucích

Neexistuje jistá investice. Pokud vám někdo tvrdí, kam investovat na základě rostoucího grafu z předchozích let, nemá tato informace žádnou váhu. „Předchozí výnosy určitě nejsou zárukou výnosů budoucích. Naopak fond, který je aktuálně v poklesu může v určitém investičním horizontu slibovat lepší výnos než ten, který v posledním roce rostl,“ upozorňuje Michael Pokiser, zástupce finanční skupiny Ramfin. „Samozřejmě se nelze orientovat podle směru křivky grafu, ale je třeba investorovi vybrat vhodný instrument dle jeho preferencí,“ dodává Michael Pokiser.