Stavební spořitelna České spořitelny

Kód banky
8060
Adresa
Vinohradská 180/1632, 130 11 Praha 3
60197609
URL
www.csst.cz
Telefon
224 309 111