Českomoravská záruční a rozvojová banka

Kód banky
4300
Swift
CMZR CZ P1
Adresa
Jeruzalémská 964/4, 110 00 Praha 1
44848943
URL
www.cmzrb.cz
E-mail
info@cmzrb.cz
Telefon
255 721 111