Česká národní banka

Kód banky
0710
Swift
CNBA CZ PP
Adresa
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
48136450
URL
www.cnb.cz
Telefon
224 411 111