Trend „bumerangových“ zaměstnanců roste, firmy jsou jim více nakloněny. V čem jsou výhodní a kde může nastat problém?

Odejít od zaměstnavatele, zkusit štěstí jinde, případně cestovat po světě, vzdělávat se či začít podnikat, pak se k bývalé firmě vrátit. Zatímco dříve zaměstnavatelé tyto „navrátilce“ poměrně striktně odmítali, dnes jsou jim většinou nakloněni. Takzvaní bumerangoví zaměstnanci bývají obvykle z řad mileniálů a mladších generací, pro které je typické, že v prvních letech pracovního života prostřídají vícero zaměstnavatelů, aby nasbírali co nejvíce zkušeností. V čem se přijetí bývalého zaměstnance vyplatí? Jsou nějaké nevýhody?

Nedostatek zaměstnanců, zejména těch talentovaných a zkušených, již několik let proměňuje český i světový trh práce. Zatímco dříve bylo pro většinu HR manažerů nemyslitelné, aby do firmy znovu přijali zaměstnance, který ji dobrovolně opustil, dnes jich dle studie webu Workplace Trends a IT společnosti Kronos 75 procent připouští, že by tak učinili. Dle stejného zdroje rovněž o návratu k bývalému zaměstnavateli uvažuje celých 40 procent zaměstnanců, 15 procent se jich dokonce už minimálně jednou vrátilo. Návratu jsou přitom více nakloněni mladší pracovníci než ti starší (46 procent mileniálů versus 29 procent baby boomerů). „Když dříve bezproblémový a šikovný zaměstnanec náhle bez ‚závažnějšího‘ důvodu opustil své místo a odešel jinam, šéfové firem či vedoucí HR oddělení to často považovali téměř za zradu a onen pracovník obvykle skončil na jejich černé listině. Dnes se takový přístup jen stěží vyplatí. Většina mladých dychtí po sbírání zkušeností a pracovních ‚zážitků‘, proto minimálně v prvních letech svého pracovního života třeba každý rok či dva vymění svého zaměstnavatele,“ podotýká Jiří Jemelka, ředitel společnosti J.I.P. pro firmy, jež poskytuje revitalizace a interim management malým a středním podnikům. V čem jsou výhody náboru takzvaného „bumerangového“ zaměstnance? Existují i nevýhody?

Minimální onboarding a žádné „rande naslepo“

Jednou z nejzřejmějších výhod opětovného náboru bývalého zaměstnance je fakt, že se obě strany – firma i pracovník – již navzájem znají. Podle zmíněné studie 33 procent HR profesionálů a 38 procent manažerů souhlasí s tím, že právě obeznámenost s firemní kulturou je největší výhodou náboru bumerangových zaměstnanců. Pokud se zaměstnanec vrací na stejnou nebo podobnou pozici, firma významně ušetří na onboardingu a pracovník může bez zdlouhavého zapracování se rovnou naskočit do každodenního chodu. Zaměstnavatel též už ví, co zhruba může od daného člověka očekávat, jaké jsou jeho přednosti a slabiny. V souvislosti s tím tedy 56 procent HR profesionálů a 51 procent manažerů uvádí, že uchazeči z řad bývalých zaměstnanců, kteří se s firmou rozešli v dobrém, dostávají při náboru vysokou prioritu.

Stigma navrátilce

Další výhodou je poměrně vysoká šance, že bumerangový pracovník přinese do firmy nové know-how, nové kontakty a vrátí se celkově jako zkušenější pracovník. Byl-li navíc oblíben mezi kolegy, může jeho návrat pozvednout pracovní morálku v týmu. V neposlední řadě rovněž může fungovat jako „živá reklama“ na kvalitu pracovního prostředí pro ostatní a podpořit tak zaměstnaneckou loajalitu. „Na druhou stranu, pokud se jednalo o zaměstnance výkonného a zkušeného, avšak s problémy ve vztahu ke kolegům či podřízeným, měla by si firma jeho přijetí dobře rozmyslet, aby nezhoršila atmosféru na pracovišti,“ varuje Jiří Jemelka. Asi největší nevýhodou náboru bývalého zaměstnance je poté možnost, že zanedlouho zase uteče. Právě toho se obává téměř třetina respondentů výše uvedeného průzkumu. Brzký odchod poté samozřejmě přináší náklady na nový nábor.

Štítky