Blíží se splatnost daně z nemovitostí

Majitelé nemovitosti musí do konce května zaplatit daň z nemovitých věcí pro rok 2019. Poštovní poukázky pro úhradu této daně finanční správa již od začátku měsíce rozesílá. Jak je to v případě prodeje nemovitosti během roku? Jak je to u družstevních bytů? 

Daň z nemovitých věcí se platí každoročně, daňové přiznání se však podává pouze jednou a v následujících letech pouze při změně rozhodných skutečností. Daň z nemovitých věcí se poměrně nekrátí v závislosti na počtu dnů vlastnictví dané nemovitosti během roku, daň z nemovitých věcí pro rok 2019 platí tedy majitel nemovitosti k 1. lednu 2019. „I občané, kteří pozemek, byt či dům prodali začátkem roku 2019, tak musí zaplatit z této nemovitosti daň z nemovitých věcí pro rok 2019, nový majitel bude platit daň až pro rok 2020,“ vysvětluje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kdy se platí daň ve dvou splátkách?

Pokud je vyčíslená souhrnná roční daň z nemovitých věcí vyšší než 5 000 Kč, potom je možné platit daň ve dvou splátkách, první splátka daně se platí do konce května a druhá do konce listopadu. Finančními úřady rozesílané poštovní poukázky jsou bez poplatku a jsou rozesílány průběžně, proto je nedostávají všichni daňoví poplatníci současně. „Pronájem nemovitosti přitom nezbavuje majitele nemovitosti jeho daňových povinností, daňové přiznání podává majitel a stejně tak majitel daň platí, s tím je při pronájmu nemovitosti potřeba počítat,“ dodává Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Daňové přiznání se podává až v lednu 2020

Při pořízení nemovitosti během roku 2019 se daňové přiznání k dani z nemovitých věcí bude podávat až v lednu 2020, přičemž daň se bude poprvé platit až v květnu 2020. Při úplatném pořízení nemovitosti je však potřeba počítat s jednorázovou úhradou daně z nabytí nemovitých věcí, kterou platí vždy kupující. Při pořízení družstevního bytu se neplatí daň z nabytí nemovitých věcí ani daň z nemovitých věcí. „Neúplatné pořízení nemovitosti darem či dědictvím nepodléhá dani z nabytí nemovitých věcí, ale daň z nemovitých věcí se platí každoročně i v těchto případech,“ upozorňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.

Kde se podává daňové přiznání?

Daňové přiznání k dani z nemovitých věcí se podává na místně příslušném finančním úřadu, kde se daná nemovitost nachází. Částka daně z nemovitých věcí se liší nejenom dle typu nemovitosti a její velikosti, ale i v závislosti na příslušných koeficientech. Např. pro stejně veliký byt je roční částka daně v jednotlivých městech rozdílně vysoká. Dani podléhají i nezastavěné pozemky. „Občané, kteří vlastí více nemovitostí v různých krajích obdrží tedy více poštovních poukázek, lidé mající zřízenu datovou schránku obdrží potřebné informace do datové schránky,“ doplňuje Gabriela Ivanco ze společnosti Mazars.